Aktualności

Briefing prasowy - Bezpieczne wakacje 2021

Data publikacji 30.06.2021

Podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał w Rabce Zdroju – służby złożyły meldunki z przygotowań do okresu wakacyjnego w Małopolsce. Małopolskich policjantów reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Rafał Leśniak.

- Mam świadomość tego, jak bardzo dzieci i młodzież oczekiwały tego upragnionego momentu, kiedy można odebrać świadectwo, a plecak noszący na co dzień książki i przybory szkolne zamienić na ten turystyczny. Po tym wymagającym roku szkolnym każdy zasługuje na odpoczynek. Aby jednak był on dobry – musi być przede wszystkim bezpieczny. Bezpieczny nie tylko pod względem epidemicznym, ale także w każdym innym aspekcie – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

- Na dzisiejszym posiedzeniu służby potwierdziły, że Małopolska jest gotowa na wypoczynek wakacyjny. Mimo wszystko nadal najwięcej zależy od nas samych. Dlatego apeluję o zachowanie ostrożności i czujności w każdych warunkach. Dobre wakacje to te, z których bezpiecznie wraca się do domu, by podzielić się wspomnieniami i pokazać zdjęcia bliskim i przyjaciołom. Zasada zdrowego rozsądku przede wszystkim! – apeluje wojewoda.

Służby w gotowości
Jak co roku przygotowania do letniego sezonu wypoczynkowego wszystkie służby rozpoczęły odpowiednio wcześnie. Odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa pozostaje Małopolski Kurator Oświaty.
Elektroniczna baza wypoczynku dostępna jest na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl dla każdego użytkownika i umożliwia wyszukiwanie zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży według kategorii: organizator, data wypoczynku, województwo wypoczynku, powiat wypoczynku, miejscowość wypoczynku. Każdy z uczestników wypoczynku zorganizowanego może za pośrednictwem strony sprawdzić, czy znajduje się on w bazie, a tym samym pozostaje pod właściwym nadzorem. Do 23 czerwca zarejestrowanych było tam 822 wypoczynków dla blisko 33 tys. uczestników organizowanych przez podmioty mające siedzibę lub adres zamieszkania w Małopolsce. Natomiast łącznie w Małopolsce zaplanowanych i zgłoszonych (także przez podmioty spoza naszego województwa) było 1313 wypoczynków dla 56 058 uczestników.  

Dla dzieci, które z różnych względów nie mogły wziąć udziału w wyjazdowych formach wypoczynku, a także tych, które choćby część ferii letnich muszą spędzić w miejscu zamieszkania, organizatorzy z Małopolski zgłosili 437 turnusów tzw. „półkolonii”. Z tej formy wypoczynku - organizowanego najczęściej w szkołach, prywatnych placówkach, klubach osiedlowych, domach kultury – oferującego dzieciom różnego rodzaju zajęcia sportowe i artystyczne, wyjścia na basen, do kina oraz wycieczki, skorzysta 14 864 dzieci i młodzieży szkolnej.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe, prewencja społeczna, zadania operacyjne  
W obiektach wskazanych jako miejsce wypoczynku kontrole prowadzone są między innymi przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadzają oni rozpoznanie w zakresie spełniania przez obiekty wymogów ochrony przeciwpożarowej. W tym roku wydano:

195 opinii pozytywnych (najwięcej powiat tatrzański – 86),
10 opinii pozytywnych z dodatkowymi warunkami,
4 opinie negatywne (powiat krakowski – 3, gorlicki – 1).

Podobne kontrole prowadzone będą również w trakcie trwania turnusów. Strażacy monitorują również elektroniczną bazę wypoczynku w celu weryfikacji zgłaszanych do wypoczynku obiektów z wykazem zaopiniowanych obiektów.

Szczególnym nadzorem strażacy otaczają formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi, tj. obozami harcerskimi.

W trakcie inspekcji miejsc, w których są organizowane obozy, sprawdzane są w szczególności: drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsca bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności. Podczas takich inspekcji ocenie poddawane są także warunki panujące w miejscu obozowiska, tj. stan drzewostanu, linie wysokiego napięcia oraz cieki wodne, które mogą stwarzać zagrożenie w niekorzystnych warunkach pogodowych. Do tej pory opiniowano obozy harcerskie na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, wadowickiego. 4 z nich otrzymały opinie pozytywne, 4 opinie pozytywne z dodatkowymi warunkami.

Ponadto w ramach kampanii społecznej pn. „Bezpieczne wakacje” prowadzone są przez PSP prelekcje plenerowe podczas różnego rodzaju ćwiczeń, pokazów, pikników i odwiedzin strażnic. Także za pośrednictwem mediów strażacy prowadzą działania informacyjne dotyczące zasad bezpiecznego zachowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.

- Państwowa Straż Pożarna od wielu lat bierze udział w kampanii społecznej „Bezpieczne wakacje”. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa zwłaszcza podczas wycieczek górskich. Prosimy o stosowanie się do alertów, które są rozsyłane w zakresie zagrożeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Apelujemy o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Przypominamy o obowiązujących zakazach m.in. rozpalania ognisk na terenach leśnych. Wszystkim życzymy bezpiecznego wypoczynku i bezpiecznych wakacji – mówi zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Piotr Słowiak.

Kryptonim „Bezpieczne wakacje 2021”
Takim hasłem objęte są wszystkie działania policji, która także w aktywny sposób odpowiada za zapewnienie dobrego wypoczynku letniego. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie pozostaje w stałym kontakcie z Kuratorium Oświaty w Krakowie, podejmując wraz z innymi służbami działania sprawdzające miejsca wypoczynku i stan opieki. Nadzorowane w sposób szczególny są także miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W ubiegłym roku policjanci dokonali 862 sprawdzeń zorganizowanych miejsc wypoczynku. W ramach tych działań przeprowadzono 6097 kontroli akwenów, w tym tzw. „dzikich kąpielisk”. Sprawdzono także 6449 miejsc z zakresu prewencji sprzedaży alkoholu nieletnim.

Policja angażuje się również w nadzór nad obozami harcerskimi. W 2020 roku na terenie Małopolski zorganizowano 36 obozów stacjonarnych oraz 3 wędrowne, w których uczestniczyło prawie 1168 uczestników. Policjanci w tym czasie przeprowadzili 42 spotkania z komendantami obozów oraz 36 spotkań profilaktycznych na terenie obozów. W trakcie ich trwania nie było wydarzeń nadzwyczajnych związanych np. z ewakuacją uczestników czy też jakichkolwiek problemów.

Wzmożonych patroli możemy się także spodziewać na drodze, w miejscach publicznych oraz na akwenach wodnych. W ramach tych ostatnich Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zdecydował o uruchomieniu posterunków sezonowych na 4 zbiornikach wodnych. W przypadku sprzyjających warunków pogodowych (wysokie temperatury) planowane jest zorganizowanie służb w Przylasku Rusieckim, na Bagrach, Zalewie w Kryspinowie i Żwirowiskach w m. Brzegi.

- Działania „Bezpieczne wakacje 2021” realizujemy w kilku obszarach. To zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, np. na obozach harcerskich  poprzez akcje  informacyjno-edukacyjne i sprawdzenia warunków pobytu w tych ośrodkach.  Uruchomiliśmy  już posterunki sezonowych na popularnych jeziorach i zbiornikach wodnych z udziałem policjantów  komisariatu wodnego oraz z lokalnych jednostek Policji. Na terenie parków narodowych wspólnie ze strażami parku organizujemy działania profilaktyczne.  Prowadzimy działania prewencyjne i edukacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwo także  młodzieży wypoczywającej w rodzinnych miejscowościach.  Kontrolować będziemy miejsca sprzedaży napojów alkoholowych czy aby nie dochodzi do przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim. Patrolujemy uczęszczane bądź popularne wśród turystów miejsca publiczne, kontrolujemy dworce kolejowe i autobusowe. Prowadzimy już kontrole autokarów, w tym także na życzenie organizatorów jeszcze przed wyjazdem w trasę. Na głównych ciągach komunikacyjnych nadzorujemy ruch drogowy, zwracamy przy tym  uwagę na najgroźniejsze naruszenia, np. nadmierną prędkość czy wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych.  W przypadku tworzenia się zatorów drogowych, policjanci w miarę możliwości, będą podejmować ręczną regulację ruchem – mówi inspektor Rafał Leśniak, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie.

„Bezpieczny Autokar”
„Bezpieczny Autokar” - rokrocznie pod takim hasłem działania swoje prowadzi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie. Tak też jest i w tym roku. Podczas kontroli inspektorzy weryfikują stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, trzeźwość kierującego, wyposażenie pojazdu oraz dopuszczalną liczbę przewożonych osób.  
Co ważne, w ramach akcji, każdy kto chce, aby autokar został skontrolowany, może zgłosić prośbę o przeprowadzenie kontroli przed wyjazdem.
Inspektorzy podczas przeprowadzania czynności przekazują także podróżnym gadżety poprawiające bezpieczeństwo (m.in. kamizelki odblaskowe, breloczki).

Bezpieczna droga na wakacje, bezpieczny powrót do domu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przypomniał podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o pracach prowadzonych w obrębie dróg na terenie Małopolski.

Każdy z użytkowników dróg może na stronie internetowej http://www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla Kierowców” sprawdzić, jakie warunki panują na obszarze, przez który planuje przejechać. Umożliwiają to zlokalizowane w ciągach dróg kamery (125) oraz stacje meteorologiczne (61).
Bieżące informacje o przejezdności dróg krajowych na obszarze województwa małopolskiego można uzyskać całodobowo w Punkcie Informacji Drogowej w Oddziale Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod numerami telefonów 19-111 lub /12/ 412-16-44, /12/ 417-14-22 oraz 600-800-610.

Warunki sanitarne wypoczynku
Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie zostały już umieszczone informacje dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży kierowane do rodziców wraz danymi do kontaktów, na które będzie możliwość zgłoszenia niewłaściwych warunków sanitarnohigienicznych wypoczynku.
Oprócz tego służby przeprowadzają kontrole, sprawdzając między innymi stan sanitarnohigieniczny i techniczny pomieszczeń mieszkalnych, wyposażenie obiektu, warunki do uprawiania sportu i rekreacji, możliwość korzystania z kąpielisk, sposób gromadzenia odpadów, zapewnienia opieki medycznej i przestrzegania zakazu palenia. Ponadto podczas kontroli szczególnej uwadze podlegać będą: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.
Szczególne wytyczne dotyczące wypoczynku zorganizowanego w czasie trwania epidemii COVID-19 przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Wśród zaleceń są te dotyczące transportu, liczby uczestników oraz minimalnej wymaganej powierzchni noclegowej przypadającej na 1 uczestnika.
Mówią one między innymi o tym, że organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju lub namiocie co do zasady musi przypadać co najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej.
Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać  15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.
Organizatorzy wypoczynku zobowiązani są również do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.
Przebywanie na plażach i kąpieliskach powinno być natomiast tak zorganizowane, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.
Informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk, informacja o jakości wody są zamieszczane na bieżąco w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem https://sk.gis.gov.pl

Pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy przewiduje, że w lipcu średnie miesięczne wartości temperatury powietrza pozostaną w normie (dla Krakowa przewiduje się 19,2-19,9 stopnia Celsjusza), natomiast w sierpniu przekroczą normy dla tego miesiąca (m. Kraków - 18,1-19,1 stopnia Celsjusza).
Najprawdopodobniej oba miesiące wakacyjne charakteryzować się będą niedoborem opadów.

IMiGW PIB przypomniał także, że miesiące letnie to czas najbardziej gwałtownych zjawisk burzowych, którym często towarzyszą punktowo intensywne opady deszczu. Mogą one powodować gwałtowne wzrosty stanu wody oraz podtopienia głównie w mniejszych zlewniach oraz w obszarach zurbanizowanych. W wyniku spływu wód opadowych pochodzenia burzowego, na rzekach w górnej części zlewni Wisły mogą być obserwowane krótkotrwałe wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy opracowuje także ostrzeżenia meteorologiczne z podziałem na powiaty. Uwzględniane są w nich warunki atmosferyczne takie jak: burze lub burze z gradem, intensywne opady deszczu, upały, silny wiatr, silny deszcz z burzami. Należy jednak przypomnieć, że ostrzeżenia te nie odnoszą się do szczytowych partii gór, tj. powyżej 1200 m n.p.m.

źródło tekstu: https://www.malopolska.uw.gov.pl/

 • GOPR trenuje z psami
 • Namiot służb. Zdjęcia zza pleców dziennikarzy
 • Namiot ze stojącymi przedstawicielami służb. Drugie ujęcie
 • Namiot ze stojącymi przedstawicielami służb
 • Pies służbowy leży w trawie
 • Ratownik GOPR z psem
 • samochody GOPR
 • Służby i wojewoda. Przeglądają dokument
 • Strażacki samochód ciężarowy z naczepą do symulowania pożaru
 • Wojewoda i służby
 • Wojewoda przemawia
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego pod namiotem służb
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego przemawia do mikrofonu. Drugie ujęcie
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego przemawia do mikrofonu
 • Zgromadzeni oglądają sprzęt GOPR
Powrót na górę strony