Aktualności

Wizyta gorlickich policjantów na obozie harcerskim

W ubiegłym tygodniu gorliccy policjanci odwiedzili harcerzy obozujących w miejscowości Czarne

Podczas kontroli nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w organizacji obozu. Była to także okazja do przypomnienia harcerzom zasad bezpiecznego wypoczynku. Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną oraz dzielnicowi po raz kolejny odwiedzili  obozowisko harcerzy w miejscowości Czarne w gminie Sękowa. Ponad 100 harcerzy z Mazowsza  przebywa tam już od kilkunastu dni.  Była to kolejna kontrola obozowiska. W czasie pierwszych dwóch wizyt, które odbyły się w pierwszych dniach po rozbiciu obozu, przeprowadzono z harcerzami spotkania i pogadanki promujące zasady bezpiecznego wypoczynku wynikające z działań „Bezpieczne wakacje” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Policjanci rozdawali także ulotki profilaktyczne, informowali uczestników obozu o zagrożeniach związanych z terenem na jakim przebywają oraz przypominali o zasadach postępowania w razie wystąpienia wypadku lub innego zdarzenia losowego. Przypomnieli także o możliwych formach kontaktu ze służbami ratunkowymi.

 

Powrót na górę strony