Aktualności

Podsumowanie zaangażowania małopolskiej Policji w zapewnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich podczas wakacji

Data publikacji 03.09.2021

Ponad 1100 harcerzy z całej Polski wypoczywało na obozach w Małopolsce. Zorganizowano 25 obozów stacjonarnych oraz 8 wędrownych. Podczas wakacji małopolscy policjanci kontrolowali, czy miejsca, w których wypoczywają dzieci, są odpowiednio zabezpieczone. Ponadto utrzymywali bieżący kontakt z komendantami obozów harcerskich.

19 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie został podpisany Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Sygnatariuszami tego dokumentu byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Dyrektor Lasów Państwowych, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Harcerskie Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”,  Federacja Skautingu Europejskiego SHK „Zawisza” oraz Skauci Króla. Zasadniczym celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich, a obejmuje on działania przed rozpoczęciem obozów,  w trakcie ich trwania oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia uczestników takiego rodzaju wypoczynku.

W związku z powyższym w małopolskiej Policji wdrożono szereg działań wspierających obozy harcerskie takich jak: nawiązanie współpracy z terenowymi jednostkami Straży Pożarnej, jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami nadleśnictw, Kuratorium Oświaty oraz nawiązano bezpośrednie kontakty z komendantami obozów, w celu wymiany kontaktu telefonicznego. W trakcie 33 wizytacji obozów sprawdzano teren obozowiska pod kątem dostosowania jego przygotowania do obowiązujących przepisów, w tym dokonano 28 kontroli zapewnienia drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych oraz spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa w zakresie palenia ognisk w lesie.
Od początku wakacji, policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, w trakcie 26 prelekcji profilaktycznych, przypominali uczestnikom obozów zasady bezpiecznego przebywania nad wodą i terenach zalesionych, korzystania z kąpielisk i bezpiecznego poruszania się po drogach.
Podczas spotkań zapoznano kadrę oraz harcerzy ze sposobem alarmowania i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W sytuacjach zagrożenia komendanci obozów mogli zwrócić się po pomoc do najbliższej jednostki Policji. Rejony trwania obozów uwzględniane były również w planach dyslokacji służb celem ich patrolowania.

W związku z zapowiedziami trudnych warunków pogodowych odbyły się trzy profilaktyczne ewakuacje uczestników obozu do miejsca tymczasowego schronienia. Ewakuacje odbyły się z własnej inicjatywy opiekunów obozów. Harcerze pieszo przeszli do miejsca schronienia.  Podczas tych działań nie odnotowano wydarzeń nadzwyczajnych.

Powrót na górę strony