Aktualności

„Oblicza handlu ludźmi” – mobilna ekspozycja na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Zapraszamy do obejrzenia wystawy podejmującej tematykę handlu ludźmi i walki z tym zjawiskiem. W najbliższych tygodniach udostępniona zostanie także m.in. komendom powiatowym Policji w Wadowicach, Miechowie oraz Krakowie.

Wystawa autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, będąca w dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie została użyczona Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach działalności funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego w Wojewódzkim Zespole ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który jest regionalną platformą wymiany informacji  i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. 

Mobilną ekspozycję tworzy sześć plansz, na których znalazły się najważniejsze informacje  o samym procederze i formach zniewolenia osoby przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary. Odbiorca wystawy przekonać się może na czym polegają i jak wyglądają współczesne formy niewolnictwa. Plansze dodatkowo wzbogacono fotografiami stanowiącymi autentyczny materiał przedstawiający historię ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji zebrany przez organy ścigania w konkretnych przypadkach przestępstwa handlu ludźmi lub innych przestępstw o podobnych znamionach oraz wskazówkami o możliwościach uzyskania pomocy przez ofiary przestępstw tej kategorii wraz z numerami telefonów alarmowych. Materiały w języku polskim przetłumaczone zostały także na języki angielski i rosyjski.
Celem ekspozycji jest zatem nie tylko dotarcie do potencjalnych ofiar, lecz również uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkie zachowania mające znamiona handlu ludźmi. Ponadto istotne jest zwiększenie świadomości ogółu na temat zasad bezpieczeństwa, potencjalnych zagrożeń i sposobów na ograniczenie lub uniknięcie ryzyka związanego  z podejmowaniem pracy za granicą.
Warto przy tym nadmienić, że handel ludźmi jako przestępstwo przeciwko wolności, rażąco narusza godność i prawa człowieka. Jednocześnie, ze względu na bardzo złożony charakter, stanowi czyn niezmiernie trudny do wykrycia i udowodnienia. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne, sytuację gospodarczą i społeczną jest zarówno krajem tranzytu osób na zachód Europy, jak również miejscem docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Jak pokazują statystyki wykorzystanie osób do pracy przymusowej jest obecnie dominującą formą eksploatacji ofiar handlu ludźmi.
Prezentowana ekspozycja ma ścisły związek z organizowanym pod auspicjami Unii Europejskiej i obchodzonym 18 października - po raz piętnasty Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. 
 

Powrót na górę strony