Aktualności

Małopolska Policja podpisała deklarację o współpracy z instytucjami biorącymi udział w akcji „Jesteśmy świadomi, jesteśmy bezpieczni”

Akcja profilaktyczna skierowana do seniorów, pod nazwą „Jesteśmy świadomi, jesteśmy bezpieczni” realizowana jest w ramach projektu „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”. 15 grudnia 2021r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, została podpisana deklaracja o współpracy przy tym projekcie przez przedstawicieli małopolskiej Policji, Województwo Małopolskie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Krakowie, Radio Kraków S.A.

Małopolska Policja wraz z Województwem Małopolskim wielokrotnie podejmowali wspólne działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa osób starszych. Tym razem do współpracy zaproszony został Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który okazał się kluczowym partnerem w osiągnięciu celu, jakim jest edukacja seniorów i ostrzeganie przed oszustami. Akcja będzie również wspierana przez partnera medialnego - Radio Kraków, które na swojej antenie prowadzi aktywną kampanię medialną w zakresie bezpieczeństwa osób starszych. 

Dbanie o bezpieczeństwo seniorów stało się priorytetem w Małopolsce, dlatego czworo partnerów wyznaczyło sobie duże wyzwanie na 2022 rok. To kolejna wielka akcja profilaktyczna, tym razem pod nazwą „„Jesteśmy świadomi, jesteśmy bezpieczni” realizowana w ramach projektu „Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”, skierowana do seniorów. Partnerzy projektu podjęli współpracę, aby zadbać o bezpieczeństwo małopolskich seniorów i 15 grudnia 2021 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie została podpisana deklaracja o współpracy przez przedstawicieli:

  • Województwa Małopolskiego reprezentowanego przez panią Martę Malec – Lech - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego,
  • Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowaną przez  inspektora Roberta Strzeleckiego – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Krakowie reprezentowany przez pana dr. Marcina Kopcia - Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
  • Radio Kraków S.A. reprezentowane przez pana Mariusza Bartkowicza - Prezesa Zarządu, Redaktora Naczelnego Radia Kraków.

Projekt przewiduje przygotowanie materiału informacyjno-edukacyjnego (ulotki), która następnie zostanie dostarczona wraz z rocznym rozliczeniem PIT do emerytów i rencistów z województwa małopolskiego. Dziewięćset tysięcy świadczeniobiorców otrzyma korespondencję wraz z deklaracją podatkową. Przekazanie ulotki ma na celu ostrzeżenie seniorów przed oszustami. Otrzyma ją każdy emeryt i rencista, w tym osoby samotne – często nieaktywne społecznie, będące bardziej narażone na działanie przestępców, do których dotarcie jest niezwykle trudne ze względu na epidemie SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenia. Działania te wpisują się w coraz szerzej prowadzoną przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji politykę senioralną realizowaną na terenie województwa małopolskiego. 

Podczas dzisiejszej uroczystości inspektor Robert Strzelecki, I Zastęca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie skierował słowa podziękowania do pani Marty Malec – Lech członka zarządu województwa małopolskiego,  za wspólnie działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa seniorów.  „Dzięki Państwu, dbanie o bezpieczeństwo seniorów stało się priorytetem w Małopolsce a  zrozumienie wagi zagadnienia i przeznaczanie środków finansowych na wspólnie realizowane projekty pomaga skutecznie dotrzeć do starszych mieszkańców naszego regionu i ostrzec ich przed oszustami”. Następnie, komendant zwrócił się do dyrektora ZUS-u, oddziału Kraków, pana dr. Marcina Kopcia, któremu podziękował za przystąpienie do projektu.  Dzięki temu, blisko 900 tys. świadczeniobiorców w postaci emerytów i rencistów, wraz z rocznym rozliczeniem otrzyma edukacyjne ulotki. Serdeczne słowa podziękowania insp. Strzelecki skierował również do pana Mariusza Bartkowicza, Redaktora Naczelnego Radia Kraków, z którym to medium małopolska Policja aktywnie współpracuje na rzecz bezpieczeństwa osób starszych. Włączenie się Radia Kraków w aktywną kampanię medialną daje możliwość dotarcia z Akcją do bardzo dużej liczby seniorów.   

Przedstawiciele wszystkich czterech instytucji, które podpisały deklarację o współpracy, podkreślili na dzisiejszym spotkaniu, że zależy im na tym, aby dotrzeć do wszystkich osób starszych z naszego regionu i uświadomić im z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać. Ważne jest, bowiem, aby wiedzieli, co mogą zrobić, gdy znajdą sie w takiej sytuacji oraz w jaki sposób uniknąć niebezpieczeństwa.

Wcześniejsze inicjatywy realizowane we współpracy z różnymi instytucjami, pozwoliły na dotarcie do jak największego grona odbiorców - seniorów, narażonych na działania oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia. Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprosiliśmy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do pomocy w dbaniu o bezpieczeństwo dziadków oraz seniorów z najbliższego otoczenia.  Ogłoszony konkurs, pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!” każdego roku przyciąga ogromną rzeszę młodych ludzi. Niewątpliwie tylko systematyczna realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem osób starszych przyniesie pozytywne efekty. Dlatego kolejny raz, w 2022 roku na Dzień Babci i Dziadka przygotowana będzie kartka edukacyjna, która ma również pomóc ostrzegać seniorów przed oszustami. Kartka jest wyjątkowa, ponieważ pełni podwójną funkcję - oprócz życzeń zawiera również treści informacyjno – profilaktyczne. Laurka została tak przygotowana, aby dzieci mogły je pokolorować lub napisać własne życzenia, z drugiej zaś strony dziadkowie odnajdą wiersz edukacyjny, który w zabawny, literacki sposób przypomni o tym, jak nie stać się ofiarą oszustwa. Działania realizowane są w taki sposób, aby ze względu na sytuację epidemiczną oraz potrzebę zachowania bezpieczeństwa podczas kontaktu z osobami starszymi, dzieci mogły dotrzeć do swoich babć i dziadków przesyłając im specjalnie przygotowane laurki.  W 2021 roku osiemdziesiąt tysięcy kartek tego typu zostało przekazanych do ponad tysiąca przedszkoli z województwa małopolskiego, gdzie następnie dzieci udekorowały je i przekazały swoim babciom i dziadkom. Na Dzień Babci i Dziadka w 2022 roku przewidziano jeszcze większy zasięg działania, ponieważ dwieście tysięcy kartek trafi z rąk przedszkolaków do bliskich z okazji styczniowego święta.

„Cieszę się przede wszystkim z tego, że ten program przynosi konkretne efekty, które pokazują policyjne statystyki” - mówi Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. „Dla mnie równie ważne jest to, że ma wymiar międzypokoleniowy. Dla uczniów i przedszkolaków to kolejna okazja, by budować relacje ze swoimi babciami i dziadkami, a z racji tego, że zazwyczaj są one szczególne, to sprawia, że seniorzy naprawdę biorą sobie te rady do serca. Podanie ich w atrakcyjnej formie, jak choćby specjalnej kartki na Dzień Babci i Dziadka, tylko wzmacnia ten efekt.

Nieprzerwane  działania Urzędu Marszałkowskiego i małopolskiej Policji pozwoliły na przygotowanie akcji w punktach szczepień. Zostały zaprojektowane i przekazane plakaty „Seniorze nie daj się oszukać”, łącznie 1000 plakatów w formacie A2 - przygotowane do ponad 500 punktów szczepień. Dziennie, na szczepienia przyjmowanych było około 240 osób starszych i dlatego możliwe było dotarcie do tych osób przy zachowaniu reżimu sanitarnego poprzez plakaty. Ponieważ seniorzy po iniekcji, pozostawali co najmniej 15 minut na miejscu pod ścisłą obserwacją, prowadzoną pod kątem nagłych działań niepożądanych, czas ten mógł być wykorzystany na zapoznanie się z treściami profilaktycznymi. W materiałach, które trafiły do seniorów przedstawione zostały przykłady najczęstszych oszustw dokonywanych na starszych osobach, jak również rozwiązania, jak się należy zachować, aby nie dać się oszukać.

21 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00 odbyła się transmisja w serwisach internetowych Gazety Krakowskiej oraz Dziennika Polskiego wystąpienia  pt. „Seniorze, nie daj się oszukać” z okazji IX edycji Forum Seniora,  z udziałem podkomisarz Beaty Wcisło z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wystąpienie dotyczyło elementarnych zasady bezpieczeństwa, o których seniorzy muszą pamiętać w codziennym życiu. Natomiast w dodatku do Dziennika Polskiego (9000 egz.)  ukazał się wspólny plakat Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ostrzegający przed oszustami.

Województwo Małopolskie i Policja nie zapomnieli również o działkowcach. Partnerzy przygotowali kolejne plakaty do wszystkich ogrodów działkowych województwa małopolskiego - przekazano 1000 plakatów do 239 ogrodów działkowych (do ogrodów jest kilka wejść – takie plakaty zostały przywieszone przy każdym). Dodatkowo te informacje przesłano za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich działkowców.

W listopadzie br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pani Marta Malec – Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego przekazała na ręce insp. Piotra Morajko, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w ramach projektu „Bezpieczny Senior” materiały profilaktyczne poświęcone bezpieczeństwu osób starszych. To kolejna odsłona, rozpoczętego w 2020 roku projektu, który realizowany jest przez małopolską Policję wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W ramach powyższego, przygotowano 36 tys. sztuk materiałów profilaktycznych wraz z notatnikiem, zawierającym krótką treść edukacyjną. Materiały otrzymane przez małopolską Policję  zostały przekazane poprzez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie do wszystkich powiatów Małopolski. Następnie, policjanci z poszczególnych komend miejskich i powiatowych, zajmujący się profilaktyką społeczną, rozpropagują je wśród seniorów w całym województwie.

 

Autor zdjęć: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Powrót na górę strony