Aktualności

Policjantka oddała potrzebującym już 41 litrów krwi. Została wyróżniona przez Ministra Zdrowia.

Data publikacji 11.02.2022

Starszy aspirant Beata Krobska z Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie została wyróżniona przez Ministra Zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia i Narodu”. Policjantka oddając cząstkę siebie – a oddała już ponad 41 litrów krwi - ratuje innym zdrowie i życie

Pod koniec stycznia 2022 r. st. asp. Beata Krobska odebrała z rąk przedstawiciela Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie wydaną przez Ministra Zdrowia legitymację  „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wraz z odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia i Narodu”. Policjantka została w ten sposób uhonorowana za „ofiarność i szlachetną postawę wyrażoną wieloletnim oddawaniem krwi”. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy w dowolnym okresie oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

St. asp. Beata Krobska oddaje honorowo krew od 19 roku życia. W tym czasie oddała  ponad 41 litrów życiodajnego płynu, ratując innym zdrowie i życie.

 

Powrót na górę strony