Aktualności

Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Data publikacji 16.02.2022

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał z Komendantem Powiatowym Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosławem Kmieciem porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji.

14 lutego 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, burmistrz Krzysztof Kaczmarski  i komendant nadkom. Jarosław Kmieć, podpisali  porozumienie dotyczące przekazania  środków finansowych  na rzecz Funduszu Wsparcia Policji. Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej otrzyma dzięki temu  dotację w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ekspertyzy stanu technicznego nieruchomości, będącej od listopada 2021 roku w zarządzie Komendy. Przedmiotowa ekspertyza pozwoli określić możliwości  adaptacji budynku dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.  
    
Fundusz Wsparcia Policji, tworzony przez samorządy terytorialne, stanowi realną pomoc materialną oraz finansową w realizowaniu przez Policję ustawowych obowiązków. Jednostki samorządu wspierają Policję, dofinansowując jej działalność poprzez przekazywanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Drugą formą udzielania pomocy Policji przez jednostki samorządu terytorialnego jest pomoc rzeczowa, np. poprzez zakup urządzeń, materiałów.
 

Powrót na górę strony