Aktualności

„Bezpieczny senior” w Bochni

Data publikacji 16.02.2022

Wczoraj w „Domu Senior - Wigor” w Bochni policjanci przeprowadzili spotkanie profilaktyczne z grupą 30 seniorów i ich opiekunami. Mundurowi omówili temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestępstw, na jakie osoby tej grupy są najbardziej narażone.

Dzienny Dom Senior-Wigor to jednostka pomocy społecznej zlokalizowana w Bochni. Oferuje ona dzienny pobyt i pomoc mieszkańcom powiatu bocheńskiego, którzy ukończyli 60-lat i spełniają warunki określone w regulaminie placówki. Wczoraj w ośrodku spotkanie profilaktyczne z jego podopiecznymi i ich opiekunami przeprowadzili funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Bochni. W spotkaniu z mundurowymi wzięło udział 30 seniorów oraz ich opiekunowie. W ramach akcji „Bezpieczny senior” policjanci omówili temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Przekazane informacje miały na celu przede wszystkim wykształcenie u tej grupy osób prawidłowych zachowań jako uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przypomnieli podstawowe przepisy związane z ruchem pieszych, rowerzystów oraz pojazdów. Na koniec tej części osoby biorące w niej udział otrzymały odblaski, które mają poprawić ich widoczność na drodze. Drugim z omawianych tematów były najbardziej powszechne przestępstwa skierowane w seniorów. Ta grupa osób w sposób szczególny narażona jest na działanie oszustów i próby wyłudzenia pieniędzy. Wiele przypadków oszustw metodami na wnuczka, na policjanta i innych podobnych sprawia, że to seniorzy padają ofiarami i tracą posiadane oszczędności. Najważniejsze cele spotkania mundurowych ze wskazaną grupą społeczną to podniesienie ich ogólnej świadomości zagrożenia, możliwość przekazania praktycznych porad mających obronić seniorów przed działaniem na ich szkodę, a także pomoc w wykształceniu umiejętności reagowania i radzenia sobie w takich sytuacjach. Prowadzona profilaktyka ma pomóc w ograniczeniu skali przestępczości wśród osób starszych. 

Powrót na górę strony