Aktualności

Działania edukacyjno-profilaktyczne na rzecz dzieci z Ukrainy.

Data publikacji 25.03.2022

Wydział Prewencji KWP w Krakowie przeprowadził działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do dzieci z Ukrainy, przebywających w tymczasowym miejscu schronienia, umiejscowionym na terenie hali sportowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na os. Zgody.

Celem zorganizowanego spotkania z przebywającymi tam dziećmi było przede wszystkim oderwanie ich chociaż na chwilę od nieprzyjemnych wspomnień, których niedawno doświadczyli, a także oswojenie z mundurem policyjnym. Najmłodsi mieli również okazję zapoznać się z maskotkami małopolskiej Policji – Inspektorem Wawelkiem i Polisią, co od razu wywołało uśmiech na ich twarzach 
i wprowadziło pozytywny nastrój. Dzieci stawały się radosne, chętnie pozowały do pamiątkowych zdjęć i przytulały się do maskotek. Podczas działań rozmawiano, m.in. o odblaskach, do czego służą i kiedy należy ich używać, następnie każdy uczestnik otrzymał go i zapewnił, że będzie z niego korzystał. Specjalnie przygotowane malowanki w języku ukraińskim, balony i materiały profilaktyczno-edukacyjne były dla dzieci sporą niespodzianką i zachęcały do wspólnych rozmów, zadawania pytań. Kolejnym zaskoczeniem były maskotki, które dzięki akcji „Pluszowy mis dla dziecka z Ukrainy” trafiły do wszystkich obecnych dzieci, aby wzmocnić ich poczucie bezpieczeństwa i pobudzić same dobre emocje. 
W zajęciach z dziećmi uczestniczyli również kadeci Szkoły Aspirantów oraz studenci II roku Zarządzania w Służbach Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy specjalnie dla Małych Gości z Ukrainy przygotowali kącik zabaw.  
 

 • dzieci z Ukrainy podczas spotkania z policjantami
 • dziewczynka z Ukrainy wraz z pluszakami na pamiatkowej fotografi z maskotką małopolskiej Policji Polisią
 • dziewczynki z Ukrainy na pamiatkowej fotografi z maskotami małopolskiej Policji
 • inspektor Wawelek
 • maskotka Polisia
 • materiały profilaktyczne dla dzieci z Ukrainy
 • pamiatkowa fotografia policjantek, studentek, kadetów, dzieci z Ukrainy ...
 • pamiątkowa fotografia policjantek, kadetów i dzieci z Ukrainy z maskotka...
 • pluszaki dla dzieci z Ukrainy
 • policjantka na spotkaniu z dziećmi
 • Polisia z dziewczynkami z Ukrainy
 • studentki Uniwesytety Pedagogicznego z balonami policyjnymi
Powrót na górę strony