Aktualności

Szkolenie asystentów edukacji romskiej

Data publikacji 07.04.2022

Na zaproszenie Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – pani Ewy Podłęckiej, policjant z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, adresowanym do asystentów edukacji romskiej z terenu Małopolski. Było to już trzecie z cyklicznie realizowanych szkoleń, adresowanych do tej grupy odbiorców.

W szkoleniu, które odbyło się 30 marca br.  oprócz przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, uczestniczyli asystenci z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Czarnej Góry, Limanowej, Maruszyny Dolnej, Maszkowic, Ostrowska, Ochotnicy Dolnej. Łącznie było to siedemnaście osób.

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia, policjant Wydziału Prewencji przybliżył uczestnikom obszar tematyczny obejmujący profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych, m. in.:

•    rodzaje substancji psychoaktywnych / nowe substancje psychoaktywne
•    grupy ryzyka i ich podatność na zagrożenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych
•    mechanizm uzależnienia od środków psychoaktywnych
•    rozpoznawanie reakcji i zachowań osób zażywających substancje psychoaktywne
•    edukacja i profilaktyka.


Asystenci edukacji romskiej biorący udział w szkoleniu, mieli możliwość zapoznać się z materiałem szkoleniowym / profilaktycznym w postaci walizek edukacyjnych wykorzystywanych przez policjantów w trakcie spotkań edukacyjnych obejmujących tematykę narkomanii.

  • Policjanct prowadzący szkolenie dla Romów w Małpolskim Urzędzie Wojewódzkiem...
  • Policjanct prowadzący szkolenie dla Romów w Małpolskim Urzędzie Wojewódzkiem...
  • Policjanct prowadzący szkolenie dla Romów w Małpolskim Urzędzie Wojewódzkiem...
  • Policjanct prowadzący szkolenie dla Romów w Małpolskim Urzędzie Wojewódzkiem...
  • Policjanct prowadzący szkolenie dla Romów w Małpolskim Urzędzie Wojewódzkiem...
  • Policjanct prowadzący szkolenie dla Romów w Małpolskim Urzędzie Wojewódzkiem...
Powrót na górę strony