Aktualności

Bezpieczeństwo rowerzystów na drodze. ”Jednośladem bezpiecznie do celu”

Data publikacji 07.04.2022

Na małopolskich drogach wzrasta liczba  jednośladów. Coraz częściej rower staje się wygodnym i szybkim, a do tego ekologicznym środkiem transportu. Większa aktywność rowerzystów jest zauważalna od 2020 roku. W związku z pandemią koronawirusa, wiele osób zrezygnowało  z korzystania z komunikacji publicznej i przesiadło się na rower. Ta zmiana najbardziej jest widoczna w większych miastach naszego województwa.

Rowerzyści to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego -  są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Jazda jednośladem wymaga pełnego panowania nad rowerem, a prędkość powinna być dostosowana do aktualnych warunków na drodze oraz umiejętności jadącego. Od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się żadnych uprawnień do kierowania rowerem, jednak nieznajomość przepisów nie zwalnia ich z odpowiedzialności prawnej za spowodowane zdarzenia drogowe.
W roku 2021 w Małopolsce odnotowaliśmy 384 wypadki z udziałem rowerzystów (to 17 % ogółu wypadków), w których 9 osób poniosło śmierć, a 383 zostało rannych.

Aby bezpiecznie poruszać się po drodze rowerem warto przypomnieć sobie przepisy w tym zakresie.

Rower – wg kodeksu drogowego to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 Volt  o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 Wat, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości o 25 km/h.

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z:

  1. Drogi dla rowerów (również drogi dla rowerów i pieszych)  lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
  2. Pobocza drogi (jeżeli nie ma drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych).
  3. Jezdni – możliwie blisko prawej krawędzi - (jeżeli nie ma drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych, pasa ruchu dla rowerów, pobocza lub jeżeli pobocze nie nadaje się do jazdy albo ruch roweru utrudniałby ruch pieszych).
  4. Chodnika lub drogi dla pieszych – korzystanie dozwolone warunkowo, tylko  w następujących przypadkach:
  • kierujący rowerem opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem (dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej korzysta z chodnika na takich samych zasadach jak pieszy),
  • dozwolona prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 50 km/h, a szerokość chodnika przy jezdni wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać  z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.  Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni (w tym również po poboczu po lewej stronie drogi), jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10. 
Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierujący rowerem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Sygnalizowanie może być realizowane przez użycie kierunkowskazu (jeżeli rower jest wyposażony w kierunkowskazy) lub przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.
Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.
Rowerzysta może przekroczyć przejście dla pieszych tylko jako pieszy prowadzący rower.

Kierującemu rowerem zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach.
Kierującemu rowerem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru dopuszcza się wyjątkowo, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Jadąc w zorganizowanej kolumnie rowerzystów należy pamiętać że maksymalna liczba rowerów jadących w kolumnie nie może przekroczyć 15. Odstęp między kolumnami nie może być mniejszy niż 200 metrów.

Więcej informacji na:

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony