Aktualności

Powiat krakowski. Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Data publikacji 29.04.2022

W dniu 27 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach odbył się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

W turnieju uczestniczyło 11 drużyn z 7 szkół podstawowych powiatu krakowskiego. Rywalizacja odbyła się w dwóch grupach, w skład których weszli uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat jako grupa I oraz uczniowie szkół podstawowych w wieku powyżej 12 lat jako grupa II.

Uczestnicy zawodów, pod okiem policjantów, w pierwszej kolejności musieli się wykazać wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego poprzez rozwiązywanie testów pisemnych. Podczas gdy część policjantów sprawdzała poprawność odpowiedzi, zawodnicy rywalizowali w następnych konkurencjach. Obie stawiały duże wymagania. Tor przeszkód niewątpliwie można uznać za poważny sprawdzian praktycznych umiejętności kierowania rowerem. Młodzież z ogromną koncentracją stawała na linii startu, by po znaku policjanta ruszyć i szybko pokonać niełatwy tor przeszkód. Wielkie emocje towarzyszyły także opiekunom zawodników i obserwującym zmagania kibicom.

Kolejnym zadaniem było udzielenie pomocy poszkodowanemu motocykliście, uskarżającemu się na wiele dolegliwości związanych z obrażeniami odniesionymi w wypadku. Dzięki zaangażowanej scence, która wyglądała bardzo naturalistycznie, zawodnicy mogli się wykazać podczas udzielania pierwszej pomocy. Widać było spore zdenerwowanie, które czasami zaburzało znane dzieciom procedury udzielania pomocy i skutkowało popełnianiem błędów. Były jednak ważnym doświadczeniem wskazującym, że emocje i stres bywają utrudnieniem w ratowaniu poszkodowanych.

Po przeprowadzeniu konkurencji tj. testu wiedzy, testu sprawnościowego i zadania praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dokonano oceny, wyłoniono laureatów i ustalono wyniki.

Kategoria szkoły podstawowe – I grupa:
I miejsce – SP w Więcławicach Starych
II miejsce – SP Nr 1 w Krzeszowicach
III miejsce – SP w Szczodrkowicach
IV miejsce – SP w Brzeziu
V miejsce – SP w Jerzmanowicach
Indywidualnym zwycięzcą turnieju w grupie I został uczeń Szkoły Podstawowej
w Szczodrkowicach.

Kategoria szkoły podstawowe – II grupa:
I miejsce – SP w Rudawie
II miejsce – SP w Sąspowie
III miejsce – SP w Więcławicach Starych
IV miejsce – SP w Jerzmanowicach
V miejsce – SP Nr 1 w Krzeszowicach
VI miejsce – SP w Szczodrkowicach

Indywidualnym zwycięzcą turnieju w grupie II został uczeń Szkoły Podstawowej
w Rudawie.


Laureatom nagrody i dyplomy wręczali: w imieniu Starosty podinspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pani Agnieszka Cieślak oraz Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak. Dla wszystkich uczestników turnieju przygotowano poczęstunek, a zwycięzcy zostali nagrodzeni okolicznościowymi pucharami, medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Fundatorem nagród był Starosta Krakowski – Wojciech Pałka oraz Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak.

Powiat Krakowski w Wojewódzkim Finale Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym będą reprezentować zespoły ze Szkoły Podstawowej w Rudawie i Więcławicach Starych.

  • dwoje dzieci podczas scenki udzielania pierwszej pomocy, jedno leży na podłodze, drugie go opatruje
  • dwoje dzieci podczas scenki udzielania pierwszej pomocy, jedno leży na podłodze, drugie go opatruje
  • komendant powiatowy i kilku policjantów stojący w auli przed nimi tyłem do zdjecia siedzący na krzesłach uczniowie podczas wręczania nagród za konkurs BRD
  • komendant powiatowy i kilku policjantów stojący w auli przed siedzącymi uczniami podczas eliminacji w konkursie BRD
  • komendant powiatowy i kilku policjantów stojący w auli przed siedzącymi uczniami podczas wręczania nagród za konkurs
  • komendant powiatowy wręczający nagrody uczni
  • komendant powiatowy wręczający nagrody uczniom za konkurs w BRD, za nim stojący policjanci
  • nagrody i puchary leżące na stole
Powrót na górę strony