Aktualności

Już blisko 3 tys. kierujących straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

W okresie 8 miesięcy 2020 roku w Małopolsce ujawniono 2968 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym tj. o 1375 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi 86 % wzrost (styczeń – sierpień 2019r. ujawniono 1593).

Przedstawione liczby pokazują jak kierujący ignorują obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Nawet tak duża dolegliwość jaką jest zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za jazdę z prędkością ponad 50 km/h więcej niż obowiązuje na obszarze zabudowanym, nie powstrzymuje ich od takiego negatywnego zachowania na drodze.

Dominującą przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, dlatego działania policyjne są szczególnie nasilone w tym zakresie. W lipcu 2019 roku została powołana grupa SPEED w celu eliminowania z ruchu kierujących rażąco łamiących przepisy ruchu drogowego, w tym jeżdżących z nadmierną prędkością. Działania policyjne wpływają na poprawę bezpieczeństwa na małopolskich drogach, gdyż w ciągu ośmiu miesięcy tego roku odnotowano mniej wypadków, zabitych i rannych w porównaniu do ośmiu miesięcy 2019 roku. W bieżącym roku doszło do:

  • 1527 wypadków, tj. o 467 mniej, co stanowi 23% spadek;
  • w wypadkach 108 osób poniosło śmierć, tj. o 5 mniej, co stanowi 4,4% spadek;
  • odnotowano  1737 rannych, tj. o 626 mniej, co stanowi 26 % spadek.

Analiza stanu bezpieczeństwa 2020 roku pokazuje, że w 87 %  kierujący byli sprawcami tych zdarzeń, a nadmierna prędkość to główna ich przyczyna. Z tej przyczyny doszło do:

  • 341 wypadków, tj. co 4. wypadek;
  • w wypadkach tych 23 osoby poniosły śmierć co stanowi 30 % zabitych;
  • odnotowano 425 osób rannych, co stanowi 28 % wszystkich osób, które doznały obrażeń ciała w wyniku nadmiernej prędkości kierujących.

Dokonując analizy wyżej wymienionych danych, można powiedzieć, że liczne działania policyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach przyczyniły się do zmniejszenia ilości wypadków, zabitych i rannych z przyczyny nadmiernej prędkości. W porównaniu do okresu styczeń – sierpień 2019 roku te spadki wynoszą w granicach około 20 %.

Biorąc pod uwagę zagrożenia jakie stwarzają na drodze kierujący, jak również dokonując szczegółowej analizy zaistniałych wypadków, patrole ruchu drogowego kierowane są w miejsca gdzie dochodzi do największej ilości zdarzeń. Zgłoszenia o miejscach niebezpiecznych, gdzie kierujący rażąco naruszają przepisy ruchu drogowego, Policja otrzymuje również na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wskazane rejony, są również szczególnie patrolowane i nadzorowane przez funkcjonariuszy ruchu drogowego.

Powrót na górę strony