Aktualności

49 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski – 2022

Data publikacji 21.06.2022

W dniach 12 – 18 czerwca br. na terenie powiatu gorlickiego odbył się 49 Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic” – Beskid Niski – 2022. Równocześnie z nim odbywał się Ogólnopolski Rajd Motorowy Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych „Beskid Niski 2022″.

Celami rajdu są między innymi: uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski, propagowanie zasad bezpieczeństwa w górskiej turystyce kwalifikowanej oraz rowerowym ruchu turystycznym, promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku kompensującego stres związany ze służbą, propagowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego oraz aktywizacja i integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego oraz środowisk cywilnych, w tym emerytów i rencistów formacji mundurowych oraz ich rodzin.
Rajd został reaktywowany po dwuletniej przerwie związanej z pandemią. Wcześniej odbywał się corocznie w urokliwych i ciekawych kulturowo rejonach przygranicznych z dogodną bazą turystyczną. Jedna z poprzednich edycji rajdu odbywała się już na terenie powiatu gorlickiego z bazą w Wysowej. To tym bardziej docenienie naszego pięknego rejonu Beskidu Niskiego, że został wybrany po raz kolejny na miejsce rajdu. 
Impreza zakończyła się w Zdyni wręczeniem okolicznościowych pucharów ufundowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona i Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach mł. insp. Dorotę Tokarz, które zostały wręczone triumfatorom rajdów przez przełożoną gorlickich policjantów. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w przyszłości w piękne tereny beskidu niskiego.

Powrót na górę strony