Aktualności

Policyjna akcja profilaktyczna „Bezpieczny Powrót Do Szkoły” – w hipermarkecie Auchan w Krakowie

Data publikacji 30.08.2022

W minioną sobotę, 27 sierpnia 2022 r., w godzinach 11.00-16.00, w hipermarkecie AUCHAN przy Alei Pokoju w Krakowie odbyła się akcja profilaktyczna, pn. „Bezpieczny powrót do szkoły”. Działania te zorganizowały i przeprowadziły policjantki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z przedstawicielami Auchan. Celem akcji było promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie im zagrożeń, jakie mogą napotkać w związku z powrotem po wakacjach do szkoły.

Podczas tych działań prowadzona była  aktywna kampania profilaktyczno-edukacyjna w zakresie:  bezpieczeństwa poruszania się w drodze do i ze szkoły, podczas spędzania czasu wolnego w domu,  w podróży, w trakcie uprawiania sportu i rekreacji. Po mimo kończących się niebawem wakacji nadal promowano ogólnopolską akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” oraz zachęcano dzieci do uczestnictwa w konkursie filmowym, pn. „Artystyczny przeWODNIK". 
Najmłodsi brali udział w konkursach i quizach dotyczących tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jedną z atrakcji była gra „KOŁO ZAGADEK”, gdzie ochotnicy mieli okazję zakręcić kołem i odpowiedzieć na pytania, a następnie otrzymać wylosowaną nagrodę.  Uczestnicy  korzystali również z możliwości wykonania odcisku linii papilarnych dłoni, a także tatuaży z pieczątek ze smokami policyjnymi.  Każdy kto odwiedził stanowisko profilaktyczne otrzymał materiały edukacyjne, m. in. naklejki, malowanki, krzyżówki, tabliczki mnożenia, plany lekcji, odblaski, mapy rowerowe. W trakcie imprezy zachęcano także do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zainteresowani mogli dowiedzieć się w jaki sposób przy jej pomocy można zgłaszać przypadki związane z naruszeniem prawa. Przybliżono techniczną stronę KMZB oraz to w jaki sposób posługiwać się mapą i skutecznie z niej korzystać.  Podczas takich działań nie mogło zabraknąć maskotek małopolskiej Policji przedstawiających smoki - Inspektora Waweleka i Polisii. Ich obecność wywołała wiele pozytywnych reakcji wśród uczestników, wykonywano pamiątkowe fotografie.

 • chłopcy wraz z policjantkami i maskotkami policyjnymi przy stanowisku profilaktycznym
 • chłopiec w czapce policyjnej wraz z policjantką i aaskotkami policyjnymi
 • koło zagadek
 • materiały edukacyjne na policyjnym stanowisku profilaktycznym
 • pamiatkowa fotografia chłopców z policjantkami i maskotkami policyjnymi w Auchan
 • pamiatkowa fotografia uczestników akcji w Auchan z policjantkami i maskotkami policyjnymi
 • pamiątkowa fotografia policjantek, przedstawicielki Auchan i maskotek policyjnych
 • pamiątkowa fotografia uczestników akcji w Auchan z policjantkami i maskotkami policyjnymi
 • uczestnicy akcji na fotografii z policjantką prezentują odciski linii papilarnych
 • uczestnicy akcji w Auchan przy stanowisku profilaktycznym z policjantką.
 • uczestnicy akcji w Auchan przy stanowisku profilaktycznym z policjantką
 • uczestnicy wydarzenia podczas gry koło zagadek z przedstawicielką Auchan
Powrót na górę strony