Aktualności

Debata społeczna w Kaszowie

Data publikacji 02.12.2022

Wczoraj (1 grudnia br.) w Kaszowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Liszki, zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkom. Mariusza Świdę, pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie — możesz mieć na nie wpływ”, której tematem przewodnim było grupowanie się młodzieży dewastującej mienie w rejonie Remizy OSP i Szkoły Podstawowej w Kaszowie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji w osobach: Komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkom. Mariusz Świda, Kierownik Rewiru Dzielnicowych KP w Zabierzowie st. asp. Krzysztof Chmiest, Kierownik Referatu Prewencji KP w Zabierzowie asp. szt. Łukasz Kocot oraz miejscowy dzielnicowy sierż. Sylwester Majda, a także Oficer Prasowy KPP w Krakowie kom. Justyna Fil. Obecny był również Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś oraz przedstawiciele władzy lokalnej, a także mieszkańcy Kaszowa.
Po przywitaniu gości przez komendanta komisariatu, zaprezentowano i omówiono za pomocą prezentacji stan bezpieczeństwa i porządku publicznego występujący na terenie gminy Liszki. Kolejno przedstawiciele Policji rozpoczęli rozmowy z uczestnikami debaty na temat zagrożenia będącego przedmiotem debaty, polegającego na grupowaniu się młodzieży dewastującej mienie w rejonie Remizy OSP i Szkoły Podstawowej w Kaszowie. Wspólna dyskusja pozwoliła na wypracowanie działań Policji mających na celu wyeliminowanie występującego problemu. Na koniec spotkania komendant komisariatu podsumował zobowiązania, jakich podejmą się policjanci w celu poprawy bezpieczeństwa w Kaszowie.

 

Powrót na górę strony