Aktualności

Wstępne wyniki XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Data publikacji 08.12.2022

Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu Zespół Jury (składający się  z przedstawicieli: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Radia Kraków),  w oparciu o zapisy w Regulaminie XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, przyznał miejsca w konkursie, które prezentujemy w tabeli do pobrania poniżej tekstu.

Ewentualne odwołania od  wyników mogą być złożone do 9.12.2022 roku do godz. 15.00  w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie (liczy się data i godzina wpływu odwołania do WRD KWP w Krakowie) – fax. 47 83 54 177, e – mail:  wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl, lub osobiście   w sekretariacie WRD KWP w Krakowie.
Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP w Krakowie oraz na Facebooku Małopolskiej Policji po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.
 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony