Aktualności

ZIMA TO TRUDNY CZAS DLA BEZDOMNYCH – NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

Data publikacji 13.12.2022

Przed nami coraz chłodniejsze dni, pojawia się niebezpieczeństwo wychłodzenia organizmu szczególnie groźne dla osób skazanych na bezdomność.

Zamarznięcia, czy zgony z wychłodzenia  najczęściej  dotykają bezdomnych. Dlatego też, policjanci już w najbliższym czasie rozpoczną działania prewencyjne, mające na celu ochronę takich osób przed zgubnymi skutkami niskich temperatur. 
Działania funkcjonariuszy polegają m.in. na kontrolowaniu miejsc, w których mogą przebywać bezdomni i informowanie ich o placówkach znajdujących się w najbliższej okolicy, w których mogą uzyskać pomoc socjalną i medyczną. Funkcjonariusze na bieżąco też współpracują z placówkami pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Aby można było pomóc osobom zagrożonym wychłodzeniem, służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego też, mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby:  policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe. Nie bądźmy obojętni i reagujmy, gdy widzimy osoby bezdomne przebywające w miejscach, w których są narażone na zamarznięcie (mogą to być takie miejsca jak np.: dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.). Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie.

Apelujemy do wszystkich o przekazywanie telefonicznej czy e-mailowej informacji do najbliższej jednostki Policji o osobach bezdomnych, które w czasie niskich temperatur będą przebywać w miejscach, w których 
są zagrożeni zamarznięciem. 

Możliwość zgłoszenia Policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia istnieje również za pośrednictwem internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie z kategorii „bezdomność”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując nasze zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują zgłoszenie.


Pamiętajmy jednak, że jeśli ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy, należy działać szybko dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony