Aktualności

Chronimy niechronionych. Sądeccy policjanci przekazali mieszkańcom elementy odblaskowe

Data publikacji 21.12.2022

Policjanci sądeckiej drogówki 20 grudnia br. prowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Ta cykliczna akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czyli grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. Podczas wczorajszych działań policjanci przekazywali przechodniom również odblaski, by poprawić ich bezpieczeństwo.

Podczas wtorkowej akcji w miejscach objętych policyjnym nadzorem funkcjonariusze m.in. zwracali uwagę na to, czy kierowcy nie wyprzedzają na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nie omijają pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także sprawdzali czy piesi nie wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem lub nie przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem. 
W trakcie akcji funkcjonariusze ujawnili łącznie 91 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych, a także przez samych pieszych. 32 wykroczenia dotyczyły wyprzedzania oraz przekroczenia dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, z kolei w przypadku pieszych – jedno wykroczenie związane było z przekraczaniem jezdni w miejscu niedozwolonym. 
Dodatkowo funkcjonariusze w rejonie dwóch świątyń w Piątkowej i Nawojowej po zakończonych nabożeństwach wieczornych wręczali wiernym elementy odblaskowe i przypominali o konieczności ich noszenia po zmroku poza terenem zabudowanym. Mundurowi zachęcali również do korzystania z odblasków także w terenie zabudowanym, ponieważ dzięki nim piesi są bardziej widoczni, a co za tym idzie poprawia się ich bezpieczeństwo. 

Elementy odblaskowe, które otrzymali piesi zostały przekazane sądeckiej Policji w ubiegłym tygodniu przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Pisaliśmy o tym w komunikacie „Tysiąc odblaskowych opasek trafi do mieszkańców Sądecczyzny”. Podczas wczorajszej akcji do pieszych trafiło około 200 odblaskowych opasek, a kolejne zostaną przekazane w ramach następnych akcji prowadzonych przez sądeckich policjantów.

  • policjanci ruchu drogowego wręczają odblaski na parkingu kościelnym
  • policjantka i policjant drogówki przekazją odblaski
  • policjantka zakłada opaskę odblaskową na rękę kobiety
Powrót na górę strony