Aktualności

Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na stoku w Krynicy-Zdroju

Data publikacji 20.01.2023

Aura wreszcie sprzyja miłośnikom szusowania na Sądecczyźnie. Dzisiaj, na jednym ze stoków w Krynicy-Zdroju o bezpieczeństwo jego użytkowników dbają policyjne patrole narciarskie.

W czasie służby na stoku zadaniem patrolu narciarskiego jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia osób z niego korzystających. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę i wyciągają konsekwencje wobec osób szusujących w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, ponieważ takie osoby stwarzają realne zagrożenie dla innych użytkowników stoku. Policjanci sprawdzają również, czy narciarze i snowboardziści przestrzegają regulaminu stoku, a dzieci i młodzież do 16-go roku życia korzystają z obowiązkowych kasków ochronnych.

W rejon stoku zostali skierowani również policjanci prewencji, których zadaniem jest m.in. zapobieganie bójkom, uszkodzeniu mienia czy kradzieżom sprzętu narciarskiego.

Podobne kontrole i służby patroli narciarskich na sądeckich stokach będą kontynuowane w sezonie zimowym (szczególnie w ramach działań „Bezpieczne ferie 2023”) w zależności od warunków atmosferycznych.

 

W ramach realizowanej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której głównym celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz poszerzanie ich wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na zorganizowanych terenach narciarskich, przypominamy Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):

 1. Wzgląd na inne osoby - Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.
 2. Panowanie nad szybkością - Narciarz lub snowboardzista powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, trudności i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
 3. Wybór kierunku jazdy - Jadący powyżej narciarz lub snowboardzista, dysponując lepszą widocznością i możliwościami, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z osobą znajdującą się poniżej.
 4. Wyprzedzanie - Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz zawsze w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potracenia wyprzedzanego.
 5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy - Narciarz lub snowboardzista, który wchodzi/wjeżdża na trasę powinien sprawdzić, patrząc  w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.
 6. Zatrzymanie się - Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz lub snowboardzista może zatrzymać   się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności.  Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista powinien usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to możliwe.
 7. Podchodzenie i schodzenie - Narciarz lub snowboardzista powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboardzistów, którzy pieszo schodzą w dół.
 8. Przestrzeganie znaków narciarskich - Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
 9. Zachowanie w razie wypadku - W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.
 10. Stwierdzenie tożsamości - Każda osoba uczestnicząca w wypadku lub będąca jego świadkiem powinna podać swoje dane osobowe.
 • grafika - napis Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, postać narciarza, w tle góra
 • patrol narciarski na stoku, w tle wieża widokowa
 • policyjni narciarze zjeżdżają ze stoku
 • policyjny narciarz i goprowiec, w tle osoby czekające na wjazd na stok
 • stok, dwóch policjantów na nartach zjeżdża w oddali
 • wielu narciarzy czeka w kolejce do wyciągu, obok policyjny patrol
Powrót na górę strony