Aktualności

Działania małopolskich policjantów w pierwszym dniu objęcia kraju żółtą strefą

W związku z wprowadzeniem w całym kraju żółtej strefy (z wyjątkiem miejsc, gdzie obowiązuje strefa czerwona) małopolscy policjanci sprawdzali, czy respektowane są aktualne obostrzenia epidemiologiczne. Wobec osób, które łamały przepisy z premedytacją funkcjonariusze kierowali się zasadą "zero tolerancji". Niestety ciągle spotykamy się przypadkami braku odpowiedzialności za życie i zdrowie innych. Dziś było to szczególnie widoczne podczas kilku manifestacji na terenie Małopolski.

Dotychczas egzekwowaliśmy  przepisy dotyczące noszenia maseczek, czy  przewozu osób w komunikacji zbiorowej. W tym celu dokonywaliśmy m.in.  sprawdzeń środków transportu zbiorowego i placówek handlowych. Kontrolowaliśmy także miejsca organizowania wesel i innych imprez  okolicznościowych, również z inspektami sanepidu. Uwzględnialiśmy  przy tym specyfikę poszczególnych stref (czerwona, żółta, zielona).  Opisane czynności będą  kontynuowane, jednak z pewnością rzadziej będziemy pouczać, a częściej  nakładać mandaty. Do tej pory za brak maseczki małopolscy policjanci pouczali średnio aż 9000 osób miesięcznie, ale taka forma działania niestety nie spowodowała zmniejszenia  ilości stwierdzanych  naruszeń. Z tego powodu wprowadzamy taktykę "zero tolerancji". Taki sposób działania wynika tylko i wyłącznie z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Od dziś obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej na terenie całego kraju. W związku z tym do najpopularniejszych  miejsc publicznych skierowaliśmy  większą ilość patroli niż zwykle. Policjanci służby patrolowej zwracali dzisiaj uwagę na przestrzeganie nowych i dotychczasowych obostrzeń,  przy czym pamiętać należy, że realizują oni także standardowe policyjne zadania.

W kilku małopolskich miastach, m.in. w Krakowie i Nowym Sączu,  odbyły się dziś zgromadzenia publiczne, w tym przeciwników  obostrzeń sanitarnych. Osoby te nie miały maseczek i nie zachowywały odpowiednich odległości  od siebie. Lekceważenie przez te osoby elementarnych  zasad sanitarnych, to lekceważenie życia, zdrowia innych. To także wykroczenie, dlatego policjanci po zakończeniu zgromadzeń legitymowali sprawców  tych naruszeń. W Krakowie nałożono 46 mandatów, a wobec 23 osób zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W Nowym Sączu, w związku naruszeniem obowiązujących przepisów, przedstawiciel urzędu miasta rozwiązał zgromadzenie, natomiast policjanci wobec osób nieprzestrzegających obostrzeń w trakcie zgromadzenia skierują 35 wniosków o ukaranie do sądu. Pełnymi danymi dotyczącymi stosowanych sankcji w ciągu całego dnia na terenie województwa będziemy dysponować jutro.

Przypominamy! Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie z przeciwskazaniami.

Nowe zasady

 • Dwóch policjantów wypisuje mandat mężczyźnie
 • Kilku policjantów stoi w poprzek drogi
 • Policjanci wypisują mandat mężczyźnie
 • Policjant rozmawia przez radiostację
 • Radiowóz pickup i mężczyzna w maseczce przy nim
 • Radiowóz przy kościele Mariackim
 • Rząd policyjnych aut
 • Tłum ludzi na zgromadzeniu
 • Tłum pod urzędem
 • Trzech policjantów stojących tyłem
 • Trzy turystki w maseczkach robią sobie selfie
 • Policjant poucza mężczyznę

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.82 MB)

Powrót na górę strony