Aktualności

Osoby niesłyszące równoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego

Data publikacji 21.03.2023

Tarnowscy policjanci ruchu drogowego, wspólnie z ks. Damianem Migaczem, który był jednocześnie tłumaczem języka migowego, w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Tarnowie rozmawiali z niesłyszącymi i niedosłyszącymi o przepisach ruchu drogowego.

Inicjatorem spotkania na wniosek samych zainteresowanych był ks. Damian Migacz, Diecezjalny Duszpasterz Kierowców, który jednocześnie pełnił funkcję tłumacza języka migowego. Podobnie, jak każdy z nas osoby niesłyszące i niedosłyszące są  takimi samymi uczestnikami ruchu drogowego i są zobowiązani do respektowania obowiązujących przepisów. Podczas spotkania uczestnicy poznali szczegółową interpretację przepisów oraz mieli okazję na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Tematyka spotkania dotyczyła m.in.

•    obowiązku stosowania korytarza życia,
•    zasad „jazdy na suwak”, czyli kontynuowania jazdy na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu, gdy nie istnieje możliwość poruszania się pasem z powodu wystąpienia przeszkody,
•    przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc w dowodzie rejestracyjnym,
•    zasad zachowania się kierujących i pasażerów podczas kontroli drogowej,
•    zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń do transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch, 
•    podkreślono ważność przepisów dotyczących ruchu pieszych, 
•    przypomniano zasady nowej ewidencji punktów karnych, warunki recydywy drogowej,
•    poinformowano o zmianach kar grzywny nakładanych w drodze mandatu karnego,
 

 

Powrót na górę strony