Aktualności

Debata społeczna z mieszkańcami gminy Zabierzów

Data publikacji 27.03.2023

24 marca br. w Więckowicach, w powiecie krakowskim, odbyła się debata społeczna, na której omówiono stan bezpieczeństwa na terenie gminy Zabierzów oraz bieżące problemy społeczne. Debatę dla mieszkańców zorganizował Komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkom. Mariusz Świda pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie — możesz mieć na nie wpływ”, której tematem przewodnim było „Bezpieczeństwo na terenie gm. Zabierzów ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w ruchu drogowym polegających na przekraczaniu prędkości w miejscowości Więckowice ul. Kasztanowa, Lipowa oraz Akacjowa”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji Komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkom. Mariusz Świda, Kierownik Referatu Prewencji podkom. Łukasz Kocot, asp. szt. Jarosław Pęczek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie kom. Justyna Fil. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele władzy lokalnej z Urzędu Gminy, a także sołtys Więckowic oraz mieszkańcy gminy Zabierzów.
Na wstępie głos zabrał komendant komisariatu Policji w Zabierzowie, witając gości. Następnie, posiłkując się prezentacją komendant wspólnie z moderatorem debaty omówili stan bezpieczeństwa i porządku publicznego występujący na terenie gminy Zabierzów. W dalszej kolejności przedstawiciele Policji przeszli do tematu głównego debaty i wówczas wywiązała się dyskusja z wszystkimi uczestnikami spotkania, podczas której wypracowano działania, jakich Policja zobowiązała się podjąć w celu wyeliminowania, bądź zminimalizowania zagrożenia będącego przedmiotem debaty. Debatę podsumował Komendant Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkom. Mariusz Świda, omawiając przyjęte zobowiązania. Na koniec przypomniano znaczenie i obsługę „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

  • przedstawiciele Policji siedzący z debacie społecznej, obok baner komendy
  • uczestnicy debaty siedzący tyłem do zdjęcia, na przeciwko nich siedzący przedatwiciele Policji,za nimi na ścianie wyświetlona prezentacja
  • uczestnicy debaty siedzący tyłem do zdjęcia, na przeciwko nich stają przedatwiciele Policji,za nimi na ścianie wyświetlona prezentacja
Powrót na górę strony