Aktualności

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, dr n. med. Małgorzatą Popławską, dotyczące organizacji przedsięwzięć szkoleniowych.

28 kwietnia br., w siedzibie pogotowia ratunkowego w Krakowie zostało mpodpisane porozumienie o współpracy pomiędzy małopolską Policją a Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.. Porozumienie podpisał nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, dr n. med. Małgorzatą Popławską. Intencją stron porozumienia jest podjęcie działań w zakresie udoskonalania umiejętności w postępowaniu z pacjentem agresywnym, zagrażającym bezpieczeństwu członkom zaspołów ratownictwa medycznego, w trakcie podejmowanych interwencji oraz innych przedsięwzięć szkoleniowych wynikających z potrzeby pracy czy służby. 
Głównym założeniem zawartego porozumienia jest przede wszystkim szkolenie ratowników medycznych w zakresie samoobrony jak również  szkolenia cykliczne  policyjnych ratowników medycznych z zakresu m.in. specjalistycznego ratownictwa taktycznego w ramach doskonalenia zawodowego.  Obie Strony porozumienia nie wykluczyły poszerzenia współpracy w innych obszarach. 
W spotkaniu uczestniczyła  również kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego pani Bożena Woźniak – Pachota, naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia  KWP w Krakowie dr Joanna Kosiniak oraz mł. insp. Robert Górka radca KWP w Krakowie ds. współpracy z samorządami. 


 

  • komendant i pani dyrektor podpisują porozumienie
  • wspólne zdjęcie
Powrót na górę strony