Aktualności

Debata społeczna z mieszkańcami Wysocic

Data publikacji 09.05.2023

W piątek ( tj.5 maja br.) w sali obrad budynku OSP Wysocice,w powiecie miechowskim, odbyła się ewaluacyjna debata społeczna zorganizowana dla mieszkańców miejscowości przez komendanta Komendy Powiatowej w Miechowie podinsp. Jacka Rosoła. Tematem spotkania było podsumowanie wniosków z debaty dotyczącej przekraczania dopuszczalnej prędkości na drodze powiatowej w miejscowości Wysocice, która odbyła się w ubiegłym roku.  

W debacie udział wzięli: komendant Komendy Powiatowej w Miechowie podinsp. Jacek Rosół, naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Miechowie podkom. Konrad Kilimek, kierownik Posterunku Policji w Charsznicy asp. Dominik Cegła, dzielnicowy obsługujący rejon gminy Gołcza st. asp. Tomasz Wierzbowski oraz asystent ds. nieletnich Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Miechowie mł. asp. Lidia Kyzioł. Obecni byli również dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Krzysztof Szarek, radna gminy Gołcza Agata Wójcik, sołtys wsi Joanna Pawlik oraz mieszkańcy.

Uczestników spotkania zapoznano z działaniami podjętymi m.in. przez funkcjonariuszy Policji, którzy przeprowadzili liczne kontrole prędkości w miejscowości Wysocice oraz lustracje drogi powiatowej pod kątem prawidłowego oznakowania. Ponadto dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Krzysztof Szarek przedstawił propozycję modernizacji mostu przy szkole podstawowej celem poprawy bezpieczeństwa pieszych, o co wnioskowali mieszkańcy podczas debaty inicjującej. 

Podczas spotkania przedstawiono także narzędzie komunikacyjne, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać zagrożenia występujące w rejonie miejsca zamieszkania oraz aplikację Moja Komenda, która zapewnia szybki dostęp do adresów i numerów telefonów jednostek policyjnych, a także kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w debacie. Tego typu spotkania pozwalają nam na poznanie lokalnych problemów i wypracowanie wspólnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
 

Powrót na górę strony