Aktualności

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - debata z udziałem policjantów z gorlickiej komendy

Data publikacji 07.06.2023

W Ropicy Polskiej odbyła się ewaluacyjna debata społeczna, którą zorganizowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Spotkanie było kontynuacją cyklu debat pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, których celem jest zacieśnianie współpracy pomiędzy Policją, a lokalną społecznością.

6 czerwca br., o godzinie 16.30,  w sali Domu Ludowego w Ropicy Polskiej odbyło się spotkanie, którego gospodarzami byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach na czele z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach st. asp. Ryszardem Irzykiem i Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych  asp. szt. Marcinem Kulewiczem. Z ramienia Policji w debacie wziął także udział dzielnicowy miejscowości Ropica Polska  mł. asp. Grzegorz Szymański oraz asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach st. asp. Marcin Urbanowski.

Na debatę przybyli mieszkańcy miejscowości oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i dyrekcja szkoły podstawowej.
Podczas debaty mieszkańcy dowiedzieli się jakie działania były podejmowane przez gorlicką policję, a także przez samorząd lokalny od  października ubiegłego roku, po pierwszej debacie poruszającej problem stanu lokalnego bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej przez teren Ropicy Polskiej, gdzie dochodziło do łamania przepisów porządkowych i drogowych oraz przejawów demoralizacji nieletnich. Wszystkie zaplanowane działa związane z bezpieczeństwem w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej udało się zrealizować, co przyniosło wymierny efekt w postaci znacznego ograniczenia interwencji w tym rejonie.

 Uwzględniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach w dalszym ciągu będzie systematycznie prowadzić działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym rejonie. Podczas spotkania policjanci promowali także działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której można wskazać miejsca, w których zagrożone jest bezpieczeństwo oraz porządek publiczny, a każdy taki sygnał jest weryfikowany przez funkcjonariuszy.

Powrót na górę strony