Aktualności

Wspólne kontrole na terenach Lasów Państwowych

Data publikacji 25.07.2023

Słoneczna wakacyjna pogoda za oknem sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Osoby, wybierające się na wycieczkę do lasu swoim pojazdem silnikowym, często zapominają, że nie tylko płoszą zwierzęta leśne ale też niszczą przyrodę. Podczas niedzielnych wspólnych działań Policji i Straży Leśnej, wobec trzech kierowców zostały wyciągnięte konsekwencje prawne.

 W niedzielę 23 lipca br. dzielnicowy z Komisariatu Policji w Jordanowie wraz ze strażnikami Służby Leśnej wspólnie patrolowali tereny lasów państwowych w Łętowni. Mundurowi ujawnili trzech kierowców pojazdów silnikowych, którzy poruszali się swoimi pojazdami po terenach leśnych. W jednym z przypadków zakończyło się pouczeniem, natomiast w dwóch pozostałych zostały nałożone mandaty karne po 500 zł. Przypominamy, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny. 
Las i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które jadąc swoim pojazdem, niszczą środowisko naturalne i płoszą przy tym dzikie zwierzęta. Każda taka osoba lekceważąca obowiązujące przepisy musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.
 

  • quad Jordanów
  • samochód toyota nadlesnictwa myślenice stojąca w lesie podczas wspólnych działań z Policją w czasie słonecznej pogody
Powrót na górę strony