Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy nowotarską Policją i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży w Nowym Targu

Data publikacji 09.10.2023

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu insp. Grzegorz Wyskiel oraz Dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym Targu Sylwia Sawicka podpisali porozumienie o współpracy. Przed uczniami klas mundurowych otworzyły się dodatkowe możliwości edukacji.

6 października br., w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu Komendant Powiatowy insp. Grzegorz Wyskiel ora Sylwia Sawicka Dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie określa zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych uczniów. Przed uczniami klas mundurowych otworzyły się dodatkowe możliwości edukacji. Program zajęć przybliży tematykę, zakres działań oraz charakter służby w Policji. Uczniowie będą mogli bliżej poznać zawód policjanta oraz funkcjonowanie jednostki. Nowotarska komenda oraz szkoła będą współpracować ze sobą w celu propagowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród  młodzieży szkolnej, zapoznawania z bieżącą ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji , popularyzowania działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej młodzieży szkolnej, wspierania i promowania inicjatyw zmierzających do upowszechnienia wśród młodzieży szkolnej tradycji ceremoniału policyjnego, zapoznania młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji oraz krzewienie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.
Ten system edukacji ma pomóc przyszłym absolwentom, którzy będą chcieli swoją zawodową ścieżkę związać z policyjnym mundurem. 

  • komendant powiatowy podpisuje porozumienie, a obok siedzi dyrektorka szkoły
  • komendant powiaty i dyrektorka szkoły stoją obok siebie, a w dłoniach trzymają teczki z porozumieniem
Powrót na górę strony