Aktualności

Policjanci zorganizowali debatę społeczną w Spytkowicach 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach, odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ. Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazami na terenie Spytkowic”.   

23 października br. o godz. 16.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach, odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ. Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazami na terenie Spytkowic”, która została zorganizowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Uczestniczyli w niej również funkcjonariusze z Posterunku Policji w Spytkowicach. 

Na początku spotkania policjanci wprowadzili uczestników w temat debaty, po czym Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach przekazał najistotniejsze informacje na temat funkcjonowania Posterunku Policji oraz rodzaju podejmowanych przez funkcjonariuszy zadań. 

Następnie posiłkując się prezentacją multimedialną mundurowi omówili problematykę dotyczącą zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazami na terenie Spytkowic. Omówili również przepisy prawa w tym zakresie. Ponadto przybliżyli zebranym zagadnienia związane z „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacją „Moja Komenda”, a także „Działania priorytetowe dzielnicowego”, prezentując sposób działania tych narzędzi informatycznych mających na celu ułatwienie wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją.

Kolejnym etapem debaty była dyskusja, podczas której uczestnicy przedstawili swoje spostrzeżenia, co do kwestii gromadzenia się osób nadużywających alkohol oraz miejsc zagrożonych. Mieszkańcy zwrócili uwagę na uciążliwości dla lokalnej społeczności, związane z gromadzeniem się grup młodzieży w rejonie ul. Szkolnej w pobliżu obiektów centrum sportu i miasteczka rowerowego.

Dyskusja przebiegła aktywnie, uczestnicy brali w niej czyny udział, co doprowadziło do wypracowania wspólnych mechanizmów mających na celu eliminowanie zaistniałych zagrożeń. 

Powrót na górę strony