Aktualności

Działania małopolskich policjantów ruchu drogowego ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego

W piątek 27 października br. na terenie Małopolski prowadzone były wojewódzkie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem ich było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wykroczeniami kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach. W ciągu jednodniowych działań, ujawniono 816 wykroczeń.

Najwięcej z nich, tj. 415 dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza przekraczania prędkości w rejonach przejść dla pieszych.
Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 125. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni  w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 8 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów.
Statystyki pokazują, że najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. W bieżącym roku w Małopolsce doszło do 392 wypadków z ich udziałem, tj. o 14 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, w których 19 pieszych zginęło, tj. o 4 mniej niż w roku ubiegłym, a 365 zostało rannych, tj. o 16 więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego. 
Jesień to szczególnie niebezpieczna pora roku dla pieszych. 
Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą, poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym - elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.
Pieszemu zabrania się: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. 
Bardzo ważne jest, aby kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Kierujący pojazdami podczas trudnych warunków atmosferycznych muszą pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze i poruszaniu się z prędkością bezpieczną, która niejednokrotnie jest niższa niż wskazują znaki i przepisy. 
 

Powrót na górę strony