Aktualności

Policyjne szkolenie dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili szkolenie dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z zasad kierowania ruchem drogowym. Zdobytą w trakcie szkolenia wiedzę strażacy mieli okazję zastosować w praktyce.

27 października br. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili szkolenie dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej z kierowania ruchem drogowym, a także zapoznali ich z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Prowadzone przez mundurowych zajęcia były podzielone na dwie części: teoretyczną  i praktyczną. Część teoretyczna, to wykład na temat zasad i przepisów dotyczących znaków i sygnałów drogowych wydawanych przez osoby do tego uprawnione.
Część praktyczna miała na celu zapoznanie z gestami i pozycjami, jakie należy przyjąć, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
Najważniejszą częścią szkolenia było wykorzystanie wcześniej poznanych zasad w praktyce. Na skrzyżowaniu ulic Ludźmierskiej z Rydza Śmigłego strażacy pod nadzorem policjantów uczyli się kierowania ruchem drogowym. Taka wiedza i umiejętności są niezbędne przy działaniach ratowniczo-gaśniczych, akcjach na miejscu zdarzeń drogowych, ale także przy zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez takich jak rajdy, przemarsze, czy maratony. W szkoleniu uczestniczyło 59 osób.

 

Powrót na górę strony