Aktualności

Szkolenie policjantów z saperami

2 listopada br. roku na zaproszenie Dowódcy 32 Patrolu Saperskiego JW. 4495 na poligonie w Nowej Dębie odbyło się szkolenie Policjantów Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Komendy Miejskiej w Krakowie. Funkcjonariusze pogłębili swoją wiedzę z zakresu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. W przypadku ujawnienia niewybuchów m.in. podczas prowadzonych prac budowlanych na terenie Krakowa, to policyjni pirotechnicy dokonują wstępnej oceny znaleziska i decydują o metodzie zabezpieczenia terenu.

W trakcie szkolenia saperzy omówili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa obchodzenia się z przedmiotami wybuchowymi i obowiązującymi zasadami zabezpieczania obszaru, na którym takie przedmioty zostały ujawnione. W dalszej części szkolenia policjanci mieli okazję zapoznać się z procesem i sposobem niszczenia niewybuchów i niewypałów przez Patrol Saperski. Ostatnia część prelekcji poświęcona została zapoznaniu funkcjonariuszy ze skutkami neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Przedmiotowe szkolenie było kolejnym na przestrzeni lat przeprowadzonym przez saperów 32 Patrolu Saperskiego doskonaleniem zawodowym dla policjantów z Komendy Miejskiej w Krakowie, które mają na celu podnoszenie kompetencji i stanu wiedzy policyjnych pirotechników. Wieloletnia współpraca w obszarze szkoleniowym owocuje profesjonalnym, rzetelnym i przede wszystkim bezpiecznym realizowaniem przez nich zadań. Tego typu szkolenia umożliwiają także wymianę wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń związanych z pracą pirotechnika i sapera.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym saperzy wojskowi podejmują i niszczą niewybuchy i niewypały będące pozostałością po działaniach wojennych na terenie Polski, jednocześnie to właśnie policyjni pirotechnicy są kierowani jako pierwsi na miejsce, aby zidentyfikować dany przedmiot oraz ocenić stopień, w jakim zagraża on życiu ludzi.

 

Powrót na górę strony