Aktualności

Posterunek Policji w Brzeźnicy stał się komisariatem

Data publikacji 09.11.2023

W Brzeźnicy w powiecie wadowickim odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przekształceniem posterunku w Komisariat Policji. Stan etatowy tej jednostki został znacznie wzmocniony, co z pewnością pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa.

Dotychczas na terenie gminy Brzeźnica funkcjonował Posterunek Policji mieszczący się przy ul. Rynek 4, w strukturę którego wchodziło łącznie 8 etatów. Aktualnie w Komisariacie Policji w Brzeźnicy służbę będzie pełnić 15 policjantów. Zwiększenie liczby etatów przyczyni się do szybszego reagowania i poprawy bezpieczeństwa.

Wczoraj (8 listopada br.), przed budynkiem nowo utworzonego Komisariatu Policji w Brzeźnicy odbyła się uroczysta zbiórka, w której uczestniczył Doradca Wojewody Małopolskiego –  Krzysztof Durek, Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas, Wicestarosta Wadowic – Beata Smolec, Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos wraz z  Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Brzeźnica, Sekretarzem, Skarbnikiem i Radnymi Gminy Brzeźnica.

Stronę służbową reprezentowali: nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – insp. Arkadiusz Śniadek wraz z Zastępcą – nadkom. Arkadiuszem Skowronem,
W zbiórce wzięła również udział kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, policjanci wchodzący w skład załogi utworzonego komisariatu wraz z asp. sztab. Pawłem Golonką, któremu powierzono kierowanie tą jednostką na stanowisku Komendanta Komisariatu.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości kom. Janusza Górkiewicza. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości insp. Arkadiusz Śniadek - Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, który przywitał zaproszonych gości , a następnie wyraził wielką radość i satysfakcję z faktu przekształcenia jednostki.

- Bardzo się cieszę, że po roku, bo tak naprawdę ten pomysł zrodził się w 2022 roku, to zadanie zostało wykonane. Chciałem bardzo serdecznie podziękować dwóm osobom - obecnemu tutaj panu nadinsp. Michałowi Ledzionowi, dzięki jego zaangażowaniu, zaangażowaniu osobistemu w Komendzie Głównej Policji udało się ten komisariat otworzyć (…). Drugą osobą jest pan Wójt, który od roku zabiegał o to bardzo intensywnie i również  dzięki jego staraniom udało się ten komisariat otworzyć (…).
Bardzo ważne jest to, żeby  poczucie bezpieczeństwa i to zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców nie dotyczyło tylko dużych miast, ale też mniejszych miejscowości, bo każdy człowiek zasługuje na to, żeby czuć się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, dlatego takie inicjatywy są bardzo dobre.

Nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie  w swojej wypowiedzi podkreślił, jak ważną rolę w rozwoju Małopolskiej Policji odgrywa Program Modernizacji Policji:

- nasze działania nie zostałyby zrealizowane, gdyby nie Program Modernizacji Policji. To dzięki temu programowi mogłem wystąpić do Komendanta Głównego z wnioskiem o utworzenie dodatkowych etatów w strukturach Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Dziś wpisujemy się w historię powiatu wadowickiego. Po 20 latach ponownie tworzymy komisariat na terenie gminy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj 15 funkcjonariuszy będzie mogło  dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki temu bezpieczeństwu mieszkańcy będą mogli spokojnie realizować swoje zamierzenia zawodowe i prywatne.

Kończąc swoje wystąpienie Komendant Wojewódzki pogratulował komendantowi powiatowemu nowego komisariatu, życząc sukcesów i dalszego rozwoju jednostki.

Kolejno głos zabrał Doradca Wojewody Krzysztof Durek, który odczytał okolicznościowy list od I Wicewojewody Małopolskiego Ryszarda Pagacza. Zwrócił w nim uwagę na poświęcenie i zaangażowanie policjantów w służbę:

-hasło pomagamy i chronimy , przyświecające policjantom podczas wykonywania  codziennych obowiązków w zwięzły, ale bardzo konkretny sposób oddaje sedno waszej służby. (…) Funkcjonariusze bez wahania niosą pomoc potrzebującym, również poza godzinami pracy. 

Na koniec zostały złożone życzenia, aby otwarty dziś Komisariat, jak najlepiej służył mieszkańcom.

Następnie wystąpił Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, który z satysfakcją stwierdził:

-utworzenie komisariatu to duża zmiana na plus. Wiąże się m.in. ze znacznym wzmocnieniem etatowym brzeźnickiej jednostki i zwiększa jej możliwości. (…) Z roku na rok podnosi się poziom bezpieczeństwa w naszym regionie. Powstają nowe jednostki, a te które istnieją są systematycznie doposażane. (…) To realizacja oczekiwań naszych mieszkańców. Bezpieczeństwo jest bowiem najważniejsze. Dla mnie jest to powód do dumy i wielkiego zadowolenia.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos, który rozpoczął słowami:

- wielka duma mnie rozpiera. Ta decyzja, która została podjęta, na pewno wpłynie na większe bezpieczeństwo, na jeszcze lepszą współpracę i to nie tylko na linii mieszkańców, ale na linii samorządu, organizacji. To jest historyczny moment.  (…) Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w dziejach Policji w Brzeźnicy.

W swoim wystąpieniu podziękował również komendantowi oraz wszystkim zaangażowanym  w przekształcenie posterunku w Komisariat Policji. Wójt przybliżył także historię gminy Brzeźnicy i wspomnienia Policji w okresie międzywojennym. Swoje przemówienie zakończył życzeniami dla policjantów służących w komisariacie.

Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.

 

 • komendant powiatowy policji w Wadowicach
 • Karda kierownicza z Wadowic
 • osoby zgromadzone na uroczystości
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie odbiera meldunek gotowości do służby od Komendanta Komisariatu
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • policjanci z komisariatu w Brzeźnicy
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • Przemawia Doradca Wojewody Małopolskiego – Krzysztof Durek
 • przemawia Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
 • Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas przekazuje Komendantowi komisariatu w Brzeźnicy list gratulacyjny
 • przemawia Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos
 • flota pojazdów z Komisariatu z Brzeźnicy, w tle komisariat
 • zdjęcie grupowe osób zgromadzonych na uroczystości
Powrót na górę strony