Aktualności

Porozumienie krakowskiej Policji i Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego

Inspektor Zbigniew Nowak Komendant Miejski Policji w Krakowie, podpisał w imieniu krakowskiej Policji porozumienie o współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Porozumienie reguluje m.in. wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych oraz promowanie zawodu policjanta w środowisku harcerskim. W imieniu Związku Harcerstwa Polskiego swoje podpisy złożyli harcmistrz Artur Walkowiak oraz przewodnik Radosław Kubowicz.

10 stycznia br., w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie a Komendantem Chorągwi Krakowskiego Związku Harcerstwa Polskiego, które reguluje m.in. kwestie kształtowania odpowiednich postaw patriotycznych, promowania zawodu policjanta w środowisku harcerskim, wspierania przedsięwzięć profilaktycznych oraz współpracy w zakresie działań szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa.
Policja i harcerstwo to organizacje, które mają wspólne cele i wartości. Obie są powołane do niesienia pomocy innym i dbania o bezpieczeństwo społeczeństwa. Podpisanie dokumentu poprzedziło spotkanie, podczas którego harcerze wręczyli na ręce inspektora Zbigniewa Nowaka pamiątkowy Krzyż Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Powrót na górę strony