Aktualności

Zmiany w kierownictwie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

W Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie nastąpiły zmiany na stanowisku komendanta miejskiego. Dotychczasowego komendanta insp. Zbigniewa Nowaka zastąpi nadkom. Paweł Jastrząb, który w latach 2021 i 2022 pełnił funkcję Zastępcy Komendanta w tutejszej jednostce.

15 lutego br. w sali konferencyjnej krakowskiej komendy odbyła się uroczystość pożegnania Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Zbigniewa Nowaka, któremu w ramach awansu służbowego powierzone zostały obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.
W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak, kierownictwo krakowskich komisariatów oraz wydziałów i zespołów komendy miejskiej oraz zaproszeni goście w tym Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak podziękował dotychczasowemu Komendantowi za dobrą, wieloletnią współpracę, życząc jednocześnie sukcesów na kolejnym szczeblu kariery zawodowej. Następnie głos zabrał insp. Zbigniew Nowak, który we wzruszających słowach podziękował kierownictwu komendy, krakowskich komisariatów oraz wydziałów i zespołów podkreślając, jak ważne jest podejmowanie kolejnych wyzwań.
Awans insp. Zbigniewa Nowaka zbiegł się z jubileuszem jego służby w policji, do której wstąpił 15 lutego 1994 roku czyli dokładnie 30 lat temu. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z Krakowem awansując na przestrzeni kolejnych lat i obejmując  funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w czerwcu 2019 roku.
Uczestnicy uroczystości żegnali Komendanta dziękując mu za bardzo dobrą współpracę i życzliwość, którą okazywał na co dzień.
Podczas drugiej części dzisiejszej uroczystej zbiórki nastąpiło wprowadzenie nadkom. Pawła Jastrzębia, który od jutra obejmuje stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Po odczytaniu rozkazu o powierzeniu obowiązków Komendanta krakowskiej jednostki, przyszły Komendant podziękował za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie tej niezwykle odpowiedzialnej funkcji. Kariera zawodowa nadkom. Pawła Jastrzębia również związana była z Krakowem. W latach 2021/2022 obejmował on stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

 

Powrót na górę strony