Aktualności

Podsumowanie działań „Bezpieczne Ferie 2024” na małopolskich drogach – liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 63 %

W okresie od 12 stycznia do 25 lutego 2024 roku małopolska Policja prowadziła działania „Bezpieczne ferie 2024”. Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego, przy czym bezpieczeństwo wypoczywających dzieci i młodzieży stanowiło priorytet działań.

Działania policyjne związane z bezpieczeństwem w czasie zimowych ferii prowadzone były przez cały czas ich trwania pomimo tego, że dla województwa małopolskiego ich termin został wyznaczony w dniach od 9 do 25 lutego br.

Wstępne dane statystyczne tegorocznych ferii zimowych przedstawiają się następująco:

W okresie od 12 stycznia do 25 lutego 2024 roku na terenie Małopolski doszło do 198 wypadków, w których 4 osoby zginęły, a 229 zostało rannych. Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem dzieci do lat 14 w tym okresie, w wypadkach drogowych 16 dzieci doznało obrażeń ciała – bez ofiar śmiertelnych. Z danych tych wynika, że w porównaniu do ubiegłorocznych ferii zimowych, liczba ofiar śmiertelnych uległa zmniejszeniu o 7, tj. spadek o 63 %, liczba wypadów uległa zwiększeniu o 15, tj. o 8 %, a  ilość osób rannych zwiększyła się o 13, tj. o 6%.  
W 2023 roku, podczas ferii zimowych, w Małopolsce doszło do 183 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 11 osób a 216 zostało rannych, 21 dzieci doznało obrażeń ciała.
Głównym zadaniem Policji ruchu drogowego w czasie ferii była kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek - szczególnym nadzorem objęte zostały zorganizowane formy przewozu. Na terenie wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji województwa małopolskiego, wyznaczone były stałe punkty kontroli autokarów, gdzie bez zbędnej zwłoki była możliwość skontrolowania w jednym czasie większej ilości autobusów wyjeżdżających z dziećmi i młodzieżą na wypoczynek.
Podczas tegorocznych ferii zimowych skontrolowano 277 autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowe ferie. Spośród nich 134 sprawdzono na wyznaczonym punkcie kontroli autokarów - czyli na prośbę rodziców, opiekunów lub organizatorów wyjazdów. Można powiedzieć, że co 2 autobus sprawdzony był przez Policję jeszcze przed wyjazdem w trasę. Podczas tych kontroli w sumie stwierdzono 2 usterki techniczne, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne.
Ponadto na głównych drogach tranzytowych (krajowych i wojewódzkich), przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych podejmowane były działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym. Działania te były nasilone                w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych, podczas działań policjanci reagowali na wykroczenia popełniane przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. We współpracy z zarządcą drogi, policjanci szczególnie nadzorowali ruch w miejscach, gdzie zazwyczaj dochodzi do zatorów drogowych. Przez cały okres ferii zimowych w szkołach oraz w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona była działalność profilaktyczna.

 

Powrót na górę strony