Aktualności

Podsumowanie debaty społecznej w gminie Wielka Wieś

Wczoraj (4 marca br.) w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się debata społeczna zorganizowana dla mieszkańców przez komendanta komisariatu Policji w Zielonkach oraz wójta gminy Wielka Wieś. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa występujący na terenie gminy oraz wypracowano działania mające na celu eliminację omawianych zagrożeń.

W debacie udział wzięli przedstawiciele Policji w osobach: Komendant Komisariatu Policji w Zielonkach podkom. Krzysztof Kubicki oraz jego zastępca asp. Rafał Derwisz, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie kom. Tomasz Wieczorek, Kierownik Posterunku Policji w Białym Kościele mł. asp. Dawid Sarota, miejscowy dzielnicowy sierż. Grzegorz Kałwa oraz Oficer Prasowy KPP w Krakowie kom. Justyna Fil. Ponadto obecny był Wójt Gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos, jego zastępca Karol Tucharz, Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś Grzegorz Twardy, radni powiatu krakowskiego Katarzyna Stadnik i Jarosław Raźny, a także radni gminy Wielka Wieś, sołtysi oraz mieszkańcy.
Po przywitaniu gości, komendant komisariatu wspólnie z moderatorem debaty, za pomocą prezentacji, omówili stanu bezpieczeństwa występujący na terenie gminy Wielka Wieś.  Kolejno komendant przedstawił temat główny debaty, którym były zagrożenia związane z niestosowaniem się przez kierujących pojazdami ciężarowymi do oznaczeń tonażowych na ulicy Św. Idziego i Podwikle w Giebułtowie, ulicy Krakowskiej i Słowiańskiej w Modlniczce oraz niestosowanie się przez kierujących pojazdami do ograniczeń prędkości na ulicy Św. Idziego w Giebułtowie, ulicy Centralnej w Wielkiej Wsi oraz na drodze krajowej nr 94, która przebiega przez teren gminy. Następnie głos zabrali uczestnicy debaty i wspólnie z przedstawicielami Policji podjęto dyskusję na temat tego zagrożenia. Efektem rozmów było wypracowanie działań, mających na celu eliminację omawianych problemów.  Mieszkańcy mieli również okazję, aby zgłosić kolejne zauważone przez nich zagrożenia i problemy społeczne. Na koniec komendant komisariatu podsumował zobowiązania, jakich policjanci się podejmą w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Podczas spotkania przypomniano o znaczeniu i obsłudze Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Powrót na górę strony