Aktualności

„Bezpieczny senior” tematem spotkania policjantów z Lanckorony z seniorami

Policjanci z Posterunku Policji w Lanckoronie uczestniczyli w spotkaniu z seniorami, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Lanckoronie. Celem spotkania było uświadomienie osobom starszym, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą.

Bezpieczeństwo osób starszych to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Współdziałanie Policji ze społeczeństwem w tym zakresie jest bardzo ważne, dlatego 26 lutego br. w Gminnym Centrum Kultury w Lanckoronie, kierownik Posterunku Policji w Lanckoronie kom. Sławomir Radwan oraz dzielnicowy asp. Krzysztof Żmuda, uczestniczyli w spotkaniu z seniorami zorganizowanym przez Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Małgorzatę Dziadkowiec i Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopatę pod nazwą „Bezpieczny Senior”.

Spotkanie miało na celu zapoznanie osób starszych o możliwych zagrożeniach, jak również ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa. Policjanci skupili się na przypomnieniu o oszustwie metodą ”na wnuczka”, „na policjanta”, „na urzędnika” czy też „na inkasenta”. Wspomnieli także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dodatkowo, podczas miłej i przyjaznej wymiany zdań mundurowi odpowiadali na pytania seniorów związane z tematyką spotkania, jak również innymi problemami życia codziennego, a mającymi bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. W ramach działań „Bezpieczny senior” funkcjonariusze przekazali uczestnikom ulotki z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wykazem alarmowych numerów telefonów.

Powrót na górę strony