Aktualności

Podsumowanie debaty społecznej organizowanej dla mieszkańców gminy Czernichów

Wczoraj (12 marca br.) w Urzędzie Gminy Czernichów odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach podkom. Roberta Talagę. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa występujący na terenie gminy, a także wypracowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. 

W debacie udział wzięli przedstawiciele Policji w osobach: Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach podkom. Robert Talaga, Kierownik Posterunku Policji w Czernichowie asp. szt. Sebastian Kłeczek, Kierownik Referatu Kontroli Ruchu Drogowego WRD KPP w Krakowie asp. szt. Jarosław Pęczek, Oficer Prasowy KPP w Krakowie kom. Justyna Fil. Obecna była również Wójt Gminy Czernichów Pani Danuta Filipowicz oraz mieszkańcy.

Po przywitaniu gości, komendant komisariatu wspólnie z moderatorem debaty, za pomoca prezentacji, omówili stanu bezpieczeństwa występujący na terenie gminy Czernichów.  Następnie omówiono temat głowny debaty, jakim były problemy i zagrożenia wynikające z wałęsających się psów na terenie gminy Czernichów.

Wspólna dyskusja uczestników spotkania doprowadziła do wypracowania działań dla Policji, mających na celu eliminację omawianego problemu. Dodatkowo mieszkańcy zgłaszali inne dostrzeżone przez nich zagrożenia. Na koniec komendant komisariatu podsumował zobowiązania, jakich policjanci się podejmą w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.

Podczas spotkania przypomniano o znaczeniu i obsłudze Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 

Powrót na górę strony