Aktualności

Podsumowanie debaty społecznej w gminie Jerzmanowice – Przeginia

Data publikacji 15.03.2024

Wczoraj (14 marca br.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach odbyła się debata społeczna zorganizowana dla mieszkańców gminy Jerzmanowice – Przeginia przez Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach podkom. Roberta Talagę. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa występujący na terenie gminy, a także wypracowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

W debacie udział wzięli przedstawiciele Policji w osobach: Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach podkom. Robert Talaga i jego zastępca asp. szt. Marcin Małysa, Kierownik Rewiru Dzielnicowych KP Krzeszowice asp. szt. Dominik Bałuszek, specjalista z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie asp. Szczepan Cieślik, Oficer Prasowy KPP w Krakowie kom. Justyna Fil. Obecni byli także Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia Tomasz Gwizdała, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, sołtysi oraz mieszkańcy.

Po przywitaniu gości, komendant komisariatu wspólnie z moderatorem debaty, za pomocą prezentacji, omówili stanu bezpieczeństwa występujący na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia.  Następnie został omówiony temat główny debaty, jakim było niestosowanie się przez kierujących do znaku drogowego B-36 tj. zakaz zatrzymywania się i postoju w Jerzmanowicach przy ulicy Zachodniej. Wspólna dyskusja uczestników spotkania pozwoliła na wypracowanie działań dla Policji, mających na celu eliminację omawianego problemu.  Dodatkowo mieszkańcy zgłaszali inne zauważone przez nich zagrożenia. Na koniec komendant komisariatu podsumował zobowiązania, jakich policjanci się podejmą w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Podczas spotkania przypomniano o znaczeniu i obsłudze Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dodatkowo za pomocą prezentacji, omówiono w jaki sposób bronić się przed oszustami działającymi metodą „na wnuczka”/„na policjanta”.

 

  • częśc uczestników debaty siedząca tyłem do zdjęcia, przed nimi stojacy wójt gminy i siedzący umundurowani policjanci, za nimi prezentacja i baner KPP Kraków
  • uczestnicy debaty siedzący tyłem do zdjęcia, przed nimi umundurowani policjanci, za nimi prezentacja i baner KPP Kraków
Powrót na górę strony