Aktualności

Spotkanie edukacyjne z ukraińskimi uchodźcami

Chrzanowscy policjanci spotkali się w Urzędzie Pracy z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi na terenie powiatu. Podczas prelekcji rozmawiali między innymi o zagrożeniach handlu ludźmi, oraz o obowiązujących przepisach prawnych z zakresu ruchu drogowego.

14 maja br. chrzanowscy profilaktycy nawiązali współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, która zakłada edukowanie uchodźców z Ukrainy  z zakresu bezpieczeństwa związanego z handlem ludźmi,  nieuczciwymi ofertami pracy, czy procedurami związanymi z ruchem drogowym. Policjanci przestrzegali przed przestępstwem handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa godzącej w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka, przestrzegali przed grupami  przestępczymi zajmującymi się tym procederem, które wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukających pracy. Poruszono również zagadnienie, jak rozpoznać kiedy oferta pracy może być oszustwem, jak przygotować się do wyjazdu oraz gdzie szukać pomocy. Duże zainteresowanie uchodźców budziły przepisy, do których muszą się dostosować przebywając w Polsce np. wymiana prawa jazdy.

Pilotażowe spotkanie miało bardzo pozytywny odzew ze strony uchodźców. Po uzgodnieniu z Dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy spotkania takie będą odbywały się co dwa miesiące, na które serdecznie zapraszamy nie tylko osoby będące obywatelami Ukrainy ale wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego.    

 

Powrót na górę strony