Aktualności

Egzamin na kartę rowerową w obecności policjantów ruchu drogowego

Karta rowerowa to dla uczniów ich pierwsze „prawo jazdy”, które uprawnia ich do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Wszyscy uczniowie podchodzący do egzaminu z powagą i skupieniem zmagali się z częścią teoretyczną, a następnie częścią praktyczną na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Policjanci obecni podczas egzaminu, czuwali nad jego przebiegiem i wspierali uczniów w zdobywaniu pierwszych uprawnień. 

16 maja br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odwiedzili Niepubliczną Szkołę Podstawową „Open Future International School” przy ulicy Kwiecistej. Podczas wizyty funkcjonariusze poprowadzili zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a omawiane zagadnienia dotyczyły przede wszystkim zasad poruszania się rowerzystów po drogach. Kilka dni później, 21 maja br. w obecności policjantów, uczniowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Na początku egzaminowani zmierzyli się z testem teoretycznym, który zawierał m.in. pytania z przepisów i zasad poruszania się po drodze w tym bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach itp. Zanim uczniowie przystąpili do części praktycznej egzaminu, policjanci przeprowadzili krótkie pogadanki dotyczące bezpiecznego poruszania się rowerem po drodze. Uświadamiali również przyszłych, samodzielnych rowerzystów, iż łamanie zasad i przepisów ruchu drogowego może nieść za sobą poważne konsekwencje. Ponadto mundurowi apelowali o zakładanie na głowę kasku, który w wielu niebezpiecznych sytuacjach może nawet uratować życie. Następnie uczniowie w części praktycznej egzaminu, zmierzyli się ze specjalnie przygotowanym torem, gdzie podczas pokonywania slalomu sprawdzana była ich koordynacja ruchowa oraz umiejętności sygnalizowania ręką skrętu. Uczniowie, którzy zaliczyli egzamin, zdobyli kartę rowerową uprawniającą do samodzielnego poruszania się tym środkiem transportu, po drogach publicznych. 
 

Powrót na górę strony