Aktualności

Turniej „I Ty możesz zostać ratownikiem” dobiegł końca

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej Porębie, w powiecie wadowickim, odbył się finał XV edycji turnieju „I Ty możesz zostać ratownikiem”, którego ideą jest wyposażanie młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Turniej „I Ty możesz zostać ratownikiem” od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych powiatu wadowickiego. Ma on na celu nie tylko edukację i praktyczne szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, ale także kształtowanie postaw prospołecznych, zwiększenie świadomości oraz integrację i bezpieczeństwo społeczności. 
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach, którą wspomaga Ogólnopolski Związek Ratowników Medycznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów Region IPA w Wadowicach, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wadowickiej oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KPP w Wadowicach. Szczególny wkład w to przedsięwzięcie włożyli policjanci z Wydziału Prewencji wadowickiej komendy asp. sztab. Małgorzata Hombesch oraz asp. sztab. Zbigniew Przybek.
 
Rozgrywki finałowe odbyły się we wtorek (18 czerwca br.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej Porębie. Po oficjalnym przywitaniu gości przez dyrektora szkoły pana Piotra Wajdzika, drużyny przystąpiły w pierwszej kolejności do testu wiedzy, który składał się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Najlepszym przygotowaniem teoretycznym wykazali się uczniowie ze Świnnej Poręby, zdobywając 92 punkty na 120  możliwych. Drugie miejsce w tej konkurencji zajęli uczniowie ze szkoły nr 4 w Wadowicach, zdobywając 58 punktów, natomiast na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z Wysokiej, zdobywając 56 punktów.
 
Kolejnym etapem finałowych zmagań w turnieju były scenki sytuacyjne z udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zmierzyć się z realistycznymi symulacjami różnych nagłych wypadków, w których konieczne było natychmiastowe udzielenie pomocy poszkodowanym. Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności, udzielając pomocy uczniowi, który w trakcie zajęć wychowania fizycznego nagle upadł i stracił przytomność. W drugiej scence pomocy potrzebował mężczyzna w wieku około 50 lat, który siedział na przystanku autobusowym i uskarżał się na ból w klatce piersiowej, w okolicy mostka, o charakterze gniecenia z promieniowaniem do lewej ręki oraz duszność. Natomiast trzecia scenka dotyczyła kobiety, która została potrącona w rejonie szkoły. Doznała złamania otwartego podudzia, miała masywne krwawienie okolicy lewego przedramienia, a także uraz głowy.
 
Scenki przygotowywali i oceniali ratownicy medyczni z ZZOZ w Wadowicach pan Maciej Kobielus, pan Tadeusz Dubel, pan Piotr Babik i pan Dawid Bagier. W tej konkurencji najlepsi okazali się uczniowie z Wadowic (66 punkty), dalej uczniowie z Brzezinki (65 punkty), a trzecie miejsce zajęli uczniowie z Woźnik (62 punkty). W turnieju na szczególną pochwałę zasługują harcerze z Hufca Ziemi Wadowickiej, którzy pełnili rolę pozorantów. Ich zaangażowanie i realistyczne odgrywanie ról poszkodowanych były kluczowe dla stworzenia autentycznych scenariuszy sytuacyjnych, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy.Harcerze wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami, które pozwoliły im wczuć się w różnorodne role. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu, uczestnicy turnieju mieli możliwość ćwiczenia pierwszej pomocy w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Ich udział nie tylko uatrakcyjnił przebieg turnieju, ale również podniósł jego wartość edukacyjną. Harcerze, poprzez swoje działania, przyczynili się do lepszego przygotowania uczestników do realnych sytuacji ratowniczych, co jest bezcenne w kontekście edukacji na temat pierwszej pomocy.

Ostatnim etapem rozgrywek była Sztafeta Pierwszej Pomocy, w której zawodnicy mieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą ratunkową. Sztafeta odbywała się na czas. Za każde błędnie wykonane zadanie doliczano punkty karne. Tę konkurencję najlepiej wykonała drużyna ze Świnnej Poręby, zdobywając 10 punktów. Na drugim miejscu znalazła się drużyna z Woźnik (9 punktów), a na trzecim drużyna z Brzezinki (8 punktów).
Podsumowując, zwycięzcą turnieju "I Ty możesz zostać ratownikiem" w powiecie wadowickim, została drużyna, która najlepiej poradziła sobie ze wszystkimi etapami konkursu, wykazując się najwyższymi umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy, wiedzą teoretyczną oraz sprawnością w działaniu w sytuacjach kryzysowych. Ostateczne wyniki zostały ogłoszone po dokładnym podsumowaniu punktów ze wszystkich konkurencji, w tym testu wiedzy teoretycznej oraz scenek sytuacyjnych i sztafety. Zwycięska drużyna nie tylko osiągnęła najlepsze wyniki punktowe, ale również pokazała najwyższy poziom współpracy i skuteczności w udzielaniu pomocy poszkodowanym.

Podium w finale powiatowym XV edycji turnieju "I Ty możesz zostać ratownikiem 2024" kształtowało się następująco:
I MIEJSCE – drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie zdobywając w sumie 163 punkty;
II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach (131 punkty);
III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Wysokiej (119 punkty);

Gratulacje dla wszystkich drużyn, które stanęły na podium oraz dla pozostałych uczestników za ich determinację i chęć niesienia pomocy. Zaangażowanie i wysiłek włożone w przygotowania i udział w turnieju są godne najwyższego uznania. Warto podkreślić, że każdy z uczestników zasługuje na pochwałę za odwagę i chęć nauki, a turniej był doskonałą okazją do rozwoju i propagowania wiedzy na temat ratownictwa. Zwycięska drużyna otrzymała profesjonalną apteczkę pierwszej pomocy ufundowaną na rzecz szkoły.

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział: pan Piotr Wajdzik – Dyrektor szkoły w Świnnej Porębie, mł. insp. Mateusz Dańda – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, mł. asp. Waldemar Kajdas – przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Wadowicach, pan Sebastian Mlak – Członek Zarządu Powiatu Wadowickiego, pan Paweł Paździora – Wójt Gminy Mucharz, pan Maciej Kobielus – Kierownik Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego, mł.asp. Anna Drylska- przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, pan Andrzej Cholewa – Prezes Region IPA Wadowice, pan Jarosław Chodźko – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach,  strażak – pan Jakub Proszkowiec oraz ratownicy medyczni i harcerze z Hufca Ziemi Wadowice. 
Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku  Zawodowego Ratowników Medycznych przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, Save a Life Cygan Sitarz S.J. Złotniki, International Police Association Sekcja Polska Region IPA Wadowice, Region IPA Kalwaria Zebrzydowska, Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KPP w Wadowicach, Adam Nicieja Ośrodek Szkolenia Kierowców START, MASPEX WADOWICE, LAJKONIK S.A Skawina, KINO CENTRUM WADOWICE oraz GALICJANKA WADOWICE.

 • Cztery osoby udzielające pomocy osobie poszkofdowanej w svence sytuacyjnej.
 • Dziewczyna ubrana w elementy umundurowania ratownika medycznego stojaca obok stolika na którym są cztery kartki.
 • Grupa osób stojących przodem w tym przedstawiciele służnb i jedna ze zwycięskich drużyn.
 • Grupa osób stojących przodem w tym służby mundurowe i jedna ze zwycięskich drużyn
 • Na djęciu grupa osb w tym przedstawivciele służb oraz zwycięskie druzyny w turnieju.
 • Na zdjęciu dwóch ratowników medycznych oraz cztery osoby udzielajce pomocy osobie poszkodowanej.
 • Na zdjęciu grupa osób w tym przedstawiciele służb oraz zwycięska druzyna w turnieju.
 • Na zdjęciu pięć banerów różnych instytucji i poukładane przed nimi na stolikach nagrody.
 • Osoby siedzące w ławkach i piszące test.
 • Ratownik i strażak oraz dwie osoby udzielające pomocy osobie poszkodowanej fantom.
 • Trzy osoby opatrujące nogę poszkodowanej.
 • Umundurowany policjant i chłopak ubrany w elemmety policyjnego umundurowania.
Powrót na górę strony