Aktualności

Briefing prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie dotyczący kontroli placówek handlowych

2 grudnia 2020 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbył się briefing prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Romana Kustera oraz Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosława Foremnego. Spotkanie z dziennikarzami poświęcone było kontrolom placówek handlowych, w szczególności sklepów wielkopowierzchniowych w świetle nowych przepisów.

Podczas konferencji prasowej Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny poinformował o sytuacji epidemicznej w Małopolsce i związanych z nią kontrolach przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Zwrócił uwagę, że od naszego wspólnego zaangażowania i rozwagi zależy dalszy rozwój lub zahamowanie pandemii. Dlatego też zaapelował o odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich przepisów i zaleceń zarówno przez właścicieli placówek handlowych, jak i samych klientów. Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp.. Roman Kuster, który przywołując przykład z minionej soboty, gdy po dwóch tygodniach  otwarte zostały galerie handlowe  i tłumy szturmowały sklepy. Klienci rażąco lekceważyli nakaz zasłaniania ust i nosa oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego. Komendant zaznaczył, że obostrzenia nie były przestrzegane zarówno przez zarządców sklepów, jak i klientów. W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, które mogą skutkować wzrostem zachorowalności, Małopolska Policja wraz z Sanepidem rozpoczęły wzmożone w tym zakresie kontrole. Wczoraj, tj.1 grudnia br. w naszym województwie sprawdzono 23 galerie handlowe. Inspektor Kuster zapewnił o kontynuacji działań mających na celu ochronę zdrowia. Jednocześnie przypomniał obowiązujące przepisy. min.  obowiązek korzystania z maseczek, zachowania dystansu społecznego, ulokowania stanowisk do dezynfekcji rąk oraz limit osób jednocześnie przebywających w danym sklepie (1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2 oraz 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2).

Po wypowiedziach insp. Romana Kustera oraz inspektora Jarosława Foremnego dziennikarze rozpoczęli zadawanie pytań, które dotyczyły kontroli w galeriach handlowych,  hotelach i pensjonatach, a także na stokach narciarskich.

Na zakończenie konferencji Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podziękował przybyłym dziennikarzom za współpracę i pomoc w rzetelnym przekazie medialnym.

 

Przypominamy, że wszystkie aktualne zasady i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa dostępne są na stronie rządowej, link:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 

 

Powrót na górę strony