Aktualności

Porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie a Szkołą Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie

Data publikacji 16.07.2020

15 lipca br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, insp. Romanem Kusterem a mł. bryg. Markiem Chwałą, Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Porozumienie dotyczy podjęcia współpracy przy organizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnikami takich szkoleń będą funkcjonariusze oraz pracownicy Policji różnych jednostek garnizonu małopolskiego. Przedsięwzięcie ma objąć  swoim zasięgiem jak największą liczbę uczestników. 
Szkoła Aspirantów  PSP w Krakowie będzie podmiotem szkolącym – przy wsparciu KWP w Krakowie. Przeszkolenia zarówno teoretyczne jak i praktyczne będą realizowane w formie lokalnego doskonalenia zawodowego a egzaminy zdawane przed komisją egzaminacyjną  powołaną przez Komendanta Szkoły Aspirantów PSP. Zarówno program, warunki i wymagania organizacyjne, w tym te dotyczące wieńczącego 66 h zajęć teoretycznych i praktycznych egzaminu, odpowiadać będą zapisom ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wydanych na jej podstawie przez ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrzynych i administracji oraz ministra obrony narodowej rozporządzeń w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Powrót na górę strony