Aktualności

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie i Stowarzyszenie im. Marka Woźniczki we wspólnym projekcie

Stowarzyszenie im. Marka Woźniczki przekazało Małopolskiej Policji fantomy do resuscytacji krążeniowo – oddechowej o wartości 70 000 zł, które posłużą do przeszkolenia kilkuset policjantów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i udzielania pierwszej pomocy

26 stycznia 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 została uroczyście podpisana umowa wspólnej realizacji projektu „Zwiększenie umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i udzielania pierwszej pomocy” pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i Stowarzyszeniem im. insp. Marka Woźniczki.

Umowę podpisał insp. Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie i Prezes Stowarzyszenia insp. Marka Woźniczki Magdalena Balawajder. Projekt przewiduje przeszkolenie ok. 200 małopolskich policjantów w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i udzielania pierwszej pomocy oraz ok. 300 funkcjonariuszy w zakresie recertyfikacji takich umiejętności. W celu realizacji w/wym. przedsięwzięcia Stowarzyszenie przekazało KWP w Krakowie fantomy do resuscytacji krążeniowo – oddechowej o wartości 70 tys. zł. 

Stowarzyszenie im. insp. Marka Woźniczki zakupiło sprzęt dzięki wsparciu Fundacji Orlen Dar Serca.

Powrót na górę strony