Aktualności

Policja i Straż Leśna kontroluje szczucińskie lasy

Szczucińscy dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej w minioną niedzielę (14.02. br.) kontrolowali tereny leśne. Celem zorganizowanych wspólnych patroli było zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Idea wspólnych patroli powstała przede wszystkim dla potrzeb szeroko rozumianej współpracy między dwoma organami oraz wymiany informacji.  

Ostatnie wspólne działania dąbrowskich policjantów i strażników leśnych  zostały przeprowadzone w grudniu 2020 roku (pisaliśmy o tym tutaj: link do artykułu ). Tym razem kontrole zostały zorganizowane w minioną niedzielę (14.02.br.) na terenie leśnym, podległym Komisariatowi Policji w Szczucinie. Mieszane patrole mundurowych pilnowały, aby las nie był niszczony. Sprawdzeniom poddawane były miejsca pozyskiwania oraz składowania drewna, pojazdy poruszające się po terenie leśnym oraz miejsca gdzie wcześniej ujawnione zostały przypadki kłusownictwa. Podczas niedzielnych działań funkcjonariusze nałożyli jeden mandat karny na osobę, która wyrzucała śmieci do lasu pochodzące z gospodarstwa domowego.

Przypominamy, że funkcjonariusze Straży Leśnej podobnie jak policjanci mają uprawnienia do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. 

Powrót na górę strony