Aktualności

Porozumienie Akademii Wychowania Fizycznego i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Młodszy inspektor Zbigniew Nowak, Komendant Miejski Policji w Krakowie, podpisał w imieniu krakowskiej Policji porozumienie o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. W imieniu uczelni swój podpis złożył rektor, prof. dr hab. Andrzej Klimek. Porozumienie reguluje m. in. kwestię wspólnych działań w dziedzinie bezpieczeństwa.

Porozumienie podpisane 18 marca br. stanowi kontynuację kilkunastoletniej, pomyślnej kooperacji pomiędzy instytucjami i obowiązywać będzie do końca września 2024 roku. W dokumencie znalazły się zapisy o prowadzeniu wspólnych działań służących bezpieczeństwu studentów, zasady wejścia funkcjonariuszy na teren uniwersytetu, jak również terminy informowania o działaniach KMP w Krakowie na terenie należącym do uczelni.
Podpisanie porozumienia poprzedziło spotkanie szefa krakowskiej Policji z rektorem uczeni, podczas którego mł. insp. Zbigniew Nowak i prof. Andrzej Klimek rozmawiali głównie o bezpieczeństwie studentów, którzy wybrali Kraków jako miejsce swojej nauki.
W spotkaniu rektora z komendantem wzięli udział także przedstawiciel biura rektora, Ryszard Marszałek oraz kom. Łukasz Czyż, Naczelnik Wydziału Prezydialnego KMP w Krakowie.

Foto: AWF

Powrót na górę strony