Z życia garnizonu

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Nowe oświetlenie w budynku dąbrowskiej Policji

Data publikacji 11.01.2023

Lampy wartości ponad 11 tys. złotych zostały zakupione ze środków Gminy Dąbrowa Tarnowska na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

Nowy system oświetlenia do budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej to efekt przekazanej darowizny. Lampy wartości ponad 11 tys. złotych zostały zakupione ze środków Gminy Dąbrowa Tarnowska na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

Przekazania nowego oświetlenia dokonał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia. Nowoczesne i energooszczędne lampy zostały zamontowane na głównych ciągach komunikacyjnych budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Inwestycja ta, to nie tylko poprawa komfortu pracy policjantów, ale również znaczne ograniczenie poboru energii skutkujące pozytywnie dla środowiska. Inwestycja ta, to także modernizacja obiektu.

Powrót na górę strony