Z życia garnizonu

Nowy budynek Komisariatu Policji w Kluczach już otwarty

Kluczewscy stróże prawa rozpoczynają w tym tygodniu służbę w nowym budynku przy ul. Zawierciańskiej 18a w Kluczach. Nowoczesny komisariat powstał od podstaw, a jego budowa była odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania mieszkańców oraz samorządu lokalnego. Policjanci otrzymali również nowoczesny radiowóz marki Ford Ranger, który będzie przeznaczony do służby w terenie. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19, nie było możliwości przekazania budynku i radiowozu oraz złożenia w uroczystej formie podziękowań za wsparcie i okazaną pomoc.

- Gwarancją bezpieczeństwa Małopolan są skuteczne i nowoczesne polskie służby. Odpowiedni sprzęt i warunki pracy funkcjonariuszy są niezbędne do wykonywania swoich obowiązków – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  

Dotychczasowy budynek Komisariatu Policji w Kluczach zlokalizowany był  przy ul. Zawierciańskiej 18. Siedziba nie spełniała obowiązujących aktualnie standardów technicznych, architektonicznych, funkcjonalnych. Warunki lokalowe nie pozwalały na wygospodarowanie pomieszczenia do obsługi interesantów, a strome schody prowadzące, zarówno do komisariatu, jak i na piętro, z pewnością stanowiły duże utrudnienie dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy kobiet w ciąży. Wychodząc naprzeciw problemom i oczekiwaniom mieszkańców Wójt Gminy Klucze wydał decyzję o przekazaniu działki ( wartości ponad 67  tys. zł )  na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz dofinansowaniu inwestycji związanej z budową komisariatu.  W ten sposób doszło do podpisania umowy między samorządem lokalnym, a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Rozpoczęcie budowy nastąpiło pod koniec grudnia 2018 roku. Zakończenie prac oraz odbiór budynku odbył się we wrześniu 2020 roku.  Środki na inwestycję pochodziły z budżetu Gminy Klucze (550 tys. zł) oraz budżetu Policji, w tym większość z rządowego Programu Modernizacji Policji. Całkowity koszt budowy wyniósł  około 6 mln. zł. Na meble i inny sprzęt kwaterunkowy przeznaczono ponad 215 tys. zł. Wyposażenie obiektu w systemy telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy,  urządzenia wielofunkcyjne itp. kosztowało  ponad 185 tys. zł.

W tym tygodniu kluczewscy stróże prawa stopniowo przeprowadzają się do nowego budynku i rozpoczynają służbę na nowych miejscach pracy. Siedziba lokalnej Policji jest nowoczesna i przystosowana do współczesnych potrzeb, jakie stoją przed mundurowymi. W projekcie uwzględniono wszystkie pomieszczenia wykorzystywane do realizacji podstawowych zadań jednostki, których możliwości utworzenia nie gwarantował dotychczas użytkowany budynek. Obecna  siedziba Komisariatu Policji w Kluczach, to budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Do głównego wejścia prowadzą schody, jest również podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.  Na parterze natomiast, umiejscowiono pomieszczenie recepcji,  pokój przyjęć interesantów, pomieszczenia biurowe, a także sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na I piętrze znajduje się sekretariat wraz z pokojem komendanta, pokoje biurowe policjantów,  a także zaplecze socjalne oraz sala odpraw. Na poddaszu z kolei, znajdują się pomieszczenia biurowe z zapleczem sanitarnym oraz siłownia.

- Powiat olkuski, Gmina Klucze i Policja sfinansowali zakup nowego samochodu terenowego dla Komendy Policji w Kluczach w celu usprawnienia codziennej pracy funkcjonariuszy – dodaje starosta powiatu olkuskiego Bogumił Sobczyk.

- Dziękuję za tak szybką i sprawną realizację budowy nowego komisariatu policji. W ciągu dwóch lat powstał nowy komisariat, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców – podkreśla wójt Gminy Klucze Norbert Bień

Policjanci  z Klucz mają również do swojej dyspozycji nowy radiowóz, to Ford Ranger. Jego dofinansowanie odbyło się w ramach akcji „sponsoringu” organizowanej przez Komendę Główną Policji we współpracy z samorządami. To również wynik dobrej współpracy i zrozumienia potrzeb służby przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Urząd Gminy w Kluczach.  Wartość samochodu to około 200 tysięcy złotych, z czego 40 tys. przeznaczył Powiat Olkuski a  60 tys. Gmina Klucze.  Nowoczesny radiowóz był potrzebny funkcjonariuszom, szczególnie do działań w terenie. Tematem debat społecznych orgaznizowanych w gminie Klucze była m.in. poprawa bezpieczeństwa na terenie Pustyni Błędowskiej. To wtedy zrodził się pomysł, odpowiedniego doposażenia służb, by te mogły szybko reagować na różnego rodzaju zagrożenia.

- W nowym budynku policjanci będą mieli znacząco lepsze warunki pracy, a co za tym idzie warunki obsługi obywateli. Przede wszystkim, będzie także bezpieczniej i wygodniej dla mieszkańców – mówi o inwestycji komendant wojewódzki policji w Krakowie inspektor Roman Kuster. - Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazane zrozumienie potrzeb Policji i społeczności lokalnej, wdzięczni za wsparcie i przekazane fundusze. Mając dzisiaj w dyspozycji nowoczesny  budynek i radiowóz, praca stróżów prawa na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, będzie o wiele łatwiejsza i bardziej efektywna.

Powrót na górę strony